Hartlezingen

 

 

 

 

 

 

Mijn lezing bestaat meestal uit twee delen: 

a. vrouwen en hart- en vaatziekten

b. Mijn harttransplantatie, een onbetaalbaar geschenk

a. lezing Vrouwen en hart- en vaatziekten

Wist u dat momenteel meer vrouwen sterven aan hart- en vaatziekten dan bij mannen?  Het blijkt namelijk dat er grote verschillen zijn in het ontstaan, de ontwikkeling en de symptomen van hart- en vaatziekten tussen mannen en vrouwen. Dat is lang in de medische wereld én bij vrouwen onbekend geweest. Met heel vervelende consequenties. Zo’n dertig procent van de vrouwen die een hartinfarct krijgen (vooral na de overgang!) krijgen een zogenaamd stil infarct. Dat wil zeggen dat ze de signalen niet herkenden als een hartprobleem. Tijd om dat te veranderen door u te laten informeren. En hart- en vaatziekten  vooral een mannenkwaal? Zeker niet, er sterven meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. In deze lezing gaat het ook over boezemfibrilleren. Maar liefst 5000 herseninfarcten per jaar zijn het gevolg van boezemfibrilleren. Zaak om ook die symptomen te herkennen of weten hoe je dit zelf kunt controleren. Andere aandachtspunten: icd, pacemaker, ablatie, een stent plaatsen, een omleidingoperatie.

Over de presentatie van afgelopen maandag kan ik kort zijn.
U krijgt gewoon een tien. Afwisselend, leuke quiz, gezellige verteller.
Meestal beginnen de dames bij een voorlichtingsavond om half tien te draaien
op hun stoel maar daar hebben we maandag niks van gemerkt.

 

B.  lezing Mijn harttransplantatie, een onbetaalbaar geschenk

Het blijft tot de verbeelding spreken: iemand die verder leeft met het hart van een ander. Ad van Gool is zo iemand.

In 2004, op 56-jarige leeftijd, kreeg Ad van Gool het hart van een ander. Voor hem betekende het de start van een nieuw leven. ‘ik heb me nooit van mijn leven zo goed gevoeld als na mijn harttransplantatie’, zegt hij daarover. 

 Geboren met een ernstige hartafwijking stond zijn leven in het teken van zijn hartkwaal. Professor Mulder van het AMC in Amsterdam, die onderzoek doet naar mensen met aangeboren hartafwijkingen zegt over hem: ‘Ik ken geen enkele hartpatiënt die zoveel profijt heeft gehad van de ontwikkelingen van de cardiologie in de laatste 50 jaar. Steeds als de nood voor Ad heel hoog was, was er een oplossing voor hem. Open hartoperaties, een kunstklep, hartfalen, hartstilstanden, een icd, een harttransplantatie: hij heeft het allemaal meegemaakt. Meer is er in de cardiologie niet. Maar Ad is altijd positief gebleven. Dat heeft hem zo ver gebracht. ‘

Zijn boeiende lezing straalt positiviteit uit en zet mensen aan het denken, zoals onderstaande reactie laat zien: 

november 2004: 2 dagen na de transplantatie       Juli 2018 in de Alpen op 3100 meter. (2e van rechts)

Beste Ad, Mag ik jou nogmaals bedanken voor de fantastische avond op 4 april jl.

Ik heb alleen maar positieve reactie gekregen. Iedereen zei: wat kan die man boeiend vertellen. Vooral over het tweede deel van de avond over je harttransplantatie was men vol lof over, mede omdat jij je eigen verhaal op een luchtige manier wist te vertellen, terwijl het eigenlijk een hele moeilijke en zware tijd in jouw leven is geweest. De reacties waren vaak “daar kon menigeen nog wat van leren” zo positief als jij in het leven staat. Je kijkt niet naar wat kan je niet meer maar wat je nog wel kunt. Door jouw eigen verhaal te vertellen gaf je ons mee om niet bij de pakken te gaan neerzitten als je iets overkomt maar dat je altijd moet proberen de zonnige kant te vinden en hier je eigen kracht en energie uit te putten om er weer bovenop te komen. Want met zwartkijken en doemdenken kom je niks verder. Geweldig gedaan!’

Zie verder de meer dan 150 reacties van alle soorten verenigingen en professionals. 

Ad van Gool schreef twee boeken over zijn leven als hartpatiënt:

  • Hartzeer, ingrijpende gevolgen van een aangeboren hartafwijking
  • Mijn harttransplantatie, een onbetaalbaar geschenk.
  • Verdere info: www.advangool.nl ; email: advangool@kabelfoon.nl