Dagboek

Augustus 2023 Statines tegen te hoog cholesterol

Ze zijn berucht: medicijnen tegen te hoog cholesterol. Deze statines zorgen bij veel patiënten voor een scala aan klachten. Hoewel mijn cholesterol prima is, krijgen hartgetransplanteerden preventief toch deze medicijnen voorgeschreven. Steeds echter heb ik veel last van ernstige spierkrampen.. Bij een nieuwe cardioloog, waar ik onlangs was, kaartte ik aan dat ik de statines wilde laten staan. Het tast mijn nachtrust zodanig aan dat ik soms een keer of vijf per nacht het bed uit moet vanwege kramp, legde ik uit. Dat was echter tegen het zere been. Hij had geen oor voor mijn argumenten. Nou, je met het zelf maar weten, dan ga je gewoon een aantal jaren eerder dood, beet hij me vinnig toe. Tja, ook daar zijn sommige artsen niet gediend van een kritische patiënt. Hoe ik daar mee omga? Ik heb mijn statines laten staan en tegen de secretaresse van de cardiologengroep gezegd dat ik niet meer naar die arts wil. We hebben daar immers vrije artsenkeuze. Hij kan me wat…..

Augustus 2023 Zorgsysteem moreel failliet

Medisch specialisten handelen vaak uit eigenbelang en vormen een afgesloten wereld die zich door niemand laat controleren.Dit zegt oud-hoogleraar en specialist interventieradiologie Jim Reekers. Hij schreef het boek De medische omerta. Een snoeihard boek over de wereld van medisch specialisten, waar het eigen inkomen, maar ook het ego en weinig kritisch denken een hoofdrol spelen bij het kiezen van een behandeling en waar de medische industrie vaak allesbepalend is en patiënten weinig tot niks te vertellen hebben. Aanleiding was de ontdekking dat een nieuwe, goedkope behandeling van vleesbomen bij vrouwen totaal genegeerd werd. In plaats daarvan gingen gynaecologen vrolijk verder met totaal overbodig weghalen van de baarmoeder. Reden: bij die nieuwe behandeling verdiende de gynaecoloog niks, omdat de nieuwe veel goedkopere methode gedaan moet worden door een interventieradioloog. Volgens Reekers is het een groot probleem dat 40 procent van de specialisten nog werkzaam is in maatschappen. Daar geldt: hoe meer ingrepen, hoe hoger de bankrekening voor de nieuwe boot. Nu wil ik niks afdoen aan het feit dat er ook in Nederland heel veel specialisten het hart en ziel voor hun patiënten bezig zijn. Ik heb die gelukkig ook genoeg ontmoet. In ‘mijn’ ziekenhuis in Antwerpen zijn artsen gelukkig in dienst van het ziekenhuis. Dat geeft een heel andere cultuur. Daar heb je het gevoel dat de patiënt centraal staat. Nog steeds de hemel op aarde voor mij.

Augustus 2023 Benauwd weer

Al heel veel jaren is voor mij de zomerperiode niet de beste tijd van het jaar. Ik geef niks om temperaturen boven de 25 graden. In verreweg de meeste gevallen krijgen we hier in Brabant dan van dat klamme, benauwde weer. Dat wordt nog eens versterkt door het feit dat midden Brabant in West-Europa de streek is met de slechtste luchtkwaliteit. Waar de wind ook vandaan komt: altijd is deze vervuild door de rondom ons liggende grote industriegebieden. In het zuid-westen is dat de conglomeratie Antwerpen, in het noordwesten de Maasvlakte en Rotterdam en in het oosten het Ruhrgebied. Daarom kies ik liever voor herfst, winter en voorjaar. Nu nog even volhouden, dan gaan we weer de betere tijd in… voor mij althans.

Augustus 2023  Vrouwen en hart- en vaatziekten nog veel te onbekend!

In een half jaar tijd hebben in onze vrienden- en kennissenkring drie vrouwen ernstige hartklachten gekregen. Bij alle drie duurde het veel te lang voordat er een goede diagnose was gesteld. Alle drie blijken hartproblemen te hebben door vernauwingen in de kleine kransslagaders. Waarom duurde het zo lang voordat dit duidelijk was? Omdat er nauwelijks apparatuur voorhanden is om deze problemen aan te tonen. Een probleem waar  veel vrouwen na hun 60 jaar mee van doen krijgen met als gevolg een vaak sterk afgenomen conditie. Veel vrouwen werden ook naar huis gestuurd dat er geen hartprobleem was maar dat het tussen de oren zat. Al jaren is aandacht voor vrouwen en hart- en vaatziekten speerpunt bij de Hartstichting. De reden is dat steeds meer blijkt dat vrouwen dus op een andere manier hart- en vaatziekten krijgen dan mannen met hele andere klachten. Maar weinig mensen weten dat er meer vrouwen aan hart- en vaatziekten overlijden dan mannen. Tja dat is schrikken. Ondanks al die aandacht weten nog veel te weinig vrouwen  én artsen wat de verschijnselen zijn.

Juni 2023 Vluchtelingen

Al enkele jaren ben ik als vrijwilliger actief voor vluchtelingen in onze gemeente. Ik probeer hen als taalcoach te helpen met het leren van de vreselijk ingewikkelde Nederlandse taal. Zo heb ik al achtereenvolgens jongemannen gehad uit Syrië, Eritrea en uit Turkije. Daarnaast al twee keer een echtpaar uit respectievelijk de Verenigde Emiraten en uit Turkije. Allemaal mensen die hals over kop, alle gevaren trotserend, met achterlatend van alles wat hun lief is een ongewisse toekomst tegemoet zijn gegaan. Dan moet de nood wel heel hoog zijn geweest. Als we nu allemaal eens met 1 vluchteling in contact zouden treden, dan zouden veel mensen eens anders gaan denken over deze mensen dan nu e vaak gebeurt. Ik vraag me wel eens af of die zwart-wit denkers voldoende invoelingsvermogen hebben om te beseffen wat het betekent om stik alleen op een kamertje te zitten, zonder dat je iemand kent, geen woord verstaat van de mensen om je heen, heel je familie kwijt bent, geen bezit meer hebt en verteerd wordt door heimwee. Ja, die mensen wil ik helpen en daar hoeft niemand me voor te bedanken. Loesje zei het al: als je je welkom heet, integreer je beter. Op 8 juni kreeg Ghere, een jongeman uit Eritrea, de Nederlandse nationaliteit en een paspoort. Ik was buitengewoon trots op hem want hij is het voorbeeld van een goed geïntegreerde vluchteling. Hij kent nu de taal (wat een klus trouwens!!) en heeft een full time vaste baan bij een prachtig bedrijf. Goed gedaan Ghere.

Mei 2023 Frankrijk

Half mei zijn we twee weken naar Frankrijk geweest. We hebben daar twee weken lang op ons lange afstandspad de GR5 gewandeld. De GR5 is een internationale wandelroute die vanuit Hoek van Holland via België, Luxemburg en Frankrijk tot bij Nice voert. Nog altijd is het wonderbaarlijk dat ik als hartgetransplanteerde een conditie heb waar volgens mij veel leeftijdgenoten jaloers op kunnen zijn. We hebben daar 160 km van deze internationale wandelroute afgelegd. Vorig jaar waren we geëindigd net onder Schengen, dat een soort drielandenpunt is van Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Nu liep ons traject via Metz naar Nancy om daar af te buigen richting Vogezen. Voor wandelaars was het het ideale weertype: rond de 19 graden en afwisselend zon en wolken. Slechts twee keer een paar uur moest de regenkleding voor de dag komen. En met zo’n vakantie snijdt het mes aan twee kanten: behalve ontspannend is wandelen ongeveer de meest gezonde lichaamsbeweging. Of we ooit in Nice komen is verder niet van belang: het gaat erom van de weg te genieten, niet van het einddoel. Het is net als het leven: daar kun je ook beter van de weg genieten dan van het einddoel……

April 2023 Lege ziekenhuizen

Wat zou het mooi zijn als de titel bij deze tekst waarheid zou kunnen worden. Want nog altijd is gezondheid een van de meest waardevolle dingen in een mensenleven. Als we bedenken dat de meesten van ons gezond geboren worden, dan moet er gaandeweg in het leven iets fout gaan, want anders zou den we niet allemaal zo massaal ziek worden. We krijgen hart- en vaatziekten, kanker, reuma, parkinson, dementie etc. Steeds meer is duidelijk dat we zelf een heel groot stuk van deze ziekten zouden kunnen voorkomen. Dat is een mega positieve boodschap. Weet u dat 80 procent van hart- en vaatziekten en 70 tot 80 procent van alle kankergevallen te maken heeft met onze leefstijl. M.a.w. als we zorgvuldiger zouden leven dan zouden de ziekenhuizen voor drie vierde kunnen sluiten. Ik zou zeggen: aan de gang ermee, als je gezondheid je lief is…..

Maart 2023 Cholesterol

Onlangs was ik op een gezondheidsbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Allerlei lezingen, workshops en stands lieten een heel scala aan nieuwe ontwikkelingen zien die te maken hebben met onze fysieke en mentale gezondheid. Het is een hele klus om uit die hele brei aan wat aangeboden wordt, het juiste te halen. Want één ding is me al lang duidelijk: er wordt door deskundigen veel gepresenteerd als dé waarheid terwijl nog heel veel daarvan buitengewoon discutabel is.

Neem cholesterol. Dat zou de mensheid wereldwijd helpen om hart- en vaatziekten te voorkomen. Maar wat blijkt? Er is een hele stroom aan wetenschappers die via onderzoek hebben aangetoond dat dit medicijn eerder slecht doet dan goed. Ik sprak er de schrijver van het boek de cholesterolmythe, Daan de Wit, die dit wereldwijd heeft uitgezocht. ‘De marketing van de farmaceutische bedrijven liegen en bedriegen om een waarheid te verkondigen die er niet is,’zegt hij daarover. ‘Mensen krijgen zoveel bijwerkingen van de cholesterolpillen dat de helft van de mensen na een jaar stopt. Gelukkig, want de pillen doen meer kwaad dan goed. Er is geen enkel onderzoek dat de beloofde werking ervan aantoont. Artsen mogen er niet van afwijken. Die zijn gevangen in een verstikkend protocol.’ Wie het boek leest, krijgt er rode oortjes van. En wordt er ook een beetje moedeloos van. Altijd gedacht dat de pillenfabrieken er voor de mensen waren. Nee hoor, geld, liefst bakken vol geld ten koste van mensen, dat is hun bussines .

Januari 2023 Verslaafd

Waarschijnlijk heeft iedereen wel van die gewoontes waarvan je weet dat het beter is die is te laten. De een rookt, de ander drinkt te veel alcohol, beweegt te weinig, eet verkeerd of is veel te zwaar. En dan hebben we het nog niet over moderne verslavingen als gamen, drugs of xtc pillen. De verleidingen liggen overal op de loer. Iedereen die hier mee te maken heeft, zal wel eens pogingen hebben ondernomen om er vroeg of laat vanaf te komen. Vaak zonder succes. Een gewoonte of verslaving afleren, vergt heel wat wilskracht en discipline. Het zou zo ontzettend goed zijn voor mensen, want alles wat hierboven genoemd is,,is meestal slecht voor het menselijke lichaam. En wat is er fijner dan je gezond voelen. Zelfs mensen die ernstig ziek zijn, kunnen hun verslavingen vaak niet afzweren. Jammer want het zou veel ziekenhuisellende kunnen voorkomen. Trouwens: welke verkeerde gewoontes laat u in dit nieuwe jaar staan?

November 2022 Corona

Bij een zangkoor waar mijn vrouw deel van uitmaakt, kreeg enkele weken geleden een flink deel van de aanwezigen corona. Iedereen die tijdens de repetitie rond mijn vrouw had gestaan, liet weten dat ze besmet waren. Ook mijn echtgenote kreeg alle verschijnselen die hier bij schijnen te horen: koorts, hoofdpijn, verkoudheid en een lamlendig gevoel. Na enkele dagen was het malheur bij mijn eega weggeëbd, en nog altijd bleek ik de dans te ontspringen. Meest verheugende was ook dat alle koorleden die ermee besmet waren geweest, na een week allen weer uit volle borst stonden mee te zingen. Voor mij een extra reden om de door het UZA aangeboden nieuwe vaccinatie toch maar te weigeren. Ik hoor alleen maar lichte gevallen van corona, dat intussen verworden lijkt tot een soort griepje. Dat de overheid met hun miljoenen ingekochte vaccinaties ons toch willen blijven vaccineren: dat is hun goed recht. Maar wat mij betreft moeten ze er zelf maar een paar extra nemen als ze van het spul af willen komen. Mij niet meer gezien.

28 september 2022 Vaccinatie uitnodiging

Afgelopen week kreeg ik een uitnodiging voor de volgende vaccinatie. Al lang behoor ik tot het groeiende leger van mensen die totaal geen vertrouwen meer hebben in weer zo’n booster. Bij mij bleken de eerste twee nutteloos, daarom heb ik de volgende ook niet genomen. Veel artsen en wetenschappers hebben zeer veel twijfels of deze vaccinaties niet meer schade aan richten dan dat ze winst bezorgen. Tegenwoordig worden er nauwelijks mensen in ziekenhuizen opgenomen vanwege corona. Toch heeft de Nederlandse regering al voor jaren vaccins gekocht. Het lijkt een winstmodel geworden. Allerlei onderzoeken wereldwijd wijzen uit dat vaccinaties vanwege hun bijwerkingen ook heel veel ernstige gezondheidsschade tot gevolg heeft. Er is sprake van oversterfte van tienduizenden mensen. Onderzoek naar het waarom wordt door de overheid tegen gehouden. Dan heb je voor mij iets te verbergen.

Natuurlijk met iedereen zelf weten of hij zich laat vaccineren. Ik zou alleen willen zeggen: informeer je, informeer je en dan niet alleen via onze staatsomroep NPO.

25 september 2022 BppD vervolg

Nee, ik was er niet zo snel vanaf dan ik gehoopt had. 2,5 dag heeft bppd mij behoorlijk in zijn greep gehad. Vooral twee nachten waren heftig. De wereld op zijn kop, uren in een draaimolen, om gek van te worden. Daarna, mede dankzij wat oefeningen die ik meegekregen had, keerde het tij. Ik heb het nu allemaal weer op een rijtje. Tenminste dat denk ik zelf.

17 September 2022 BPPD

Een mens maakt soms rare dingen mee. Het volgende gebeurde me op deze zondagmorgen. Ik werd na een normale nacht rond 8 uur wakker. Ineens begint de hele wereld te draaien en heb ik het gevoel of ik het bewustzijn verlies. Ik dreig in paniek te raken. Maar zo snel als het komt, verdwijnt het ook weer. Wat is dat nu, denk ik bij mezelf. Tia? Iets anders in het hoofd? Ik draai me naar het nachtkastje in ineens treedt hetzelfde op. Ik word niet goed, zeg ik nog tegen Nelly. Maar tien seconden verder is het opnieuw verdwenen. Het herhaalt zich binnen een half uur nog twee keer. Ik bel de huisartsenpost en daar kunnen we gelukkig al snel terecht. Toevallig (of bestaat er geen toeval?) is het de eigen huisarts die dienst heeft. Na mijn uitleg heeft hij de diagnose snel vastgesteld: het is bppd. Dat is een onschuldige, maar vervelende aandoening die te maken heeft met het evenwichtsorgaan. Dit probleem kan zich enkele keren herhalen, maar daarna is het probleem bijna altijd weer opgelost. Een of twee weken uitkijken met autorijden en een oefening thuis ervoor doen, dat is alles.

Intussen had ik de transplantatie coördinator in het uza in Antwerpen gebeld die op zijn beurt de dienstdoende cardioloog had geraadpleegd. Hij belde zelf terug maar door de duidelijke diagnose was geen verder onderzoek nodig. Pffff , wat een geruststelling!

Juni 2022 Ouderdom

Ik weet het: ik loop al heel wat jaren mee. Mijn vader zei vroeger wel eens: ik heb al honderden keren van het oud in het nieuw gespeeld. Dat is natuurlijk wat overdreven. Toen ik goed en wel geboren was, was er overigens geen enkele arts die een stuiver zou hebben gegeven dat ik met mijn hartprobleem deze leeftijd zou gaan halen. Maar ik dacht bij mezelf: ik zal ze hebben! In mijn omgeving hoor ik allerlei leeftijdgenoten die moeite hebben met het ouder worden. Dat doet me helemaal niks. Ik ben net zo enthousiast met dingen bezig dan pakweg 40 jaar geleden. Het enige verschil: ik ben in een veel betere conditie. Wat een luxe! Afgelopen zaterdag was ik op een reünie van mijn voormalig werk, waar ik overigens al tientallen jaren weg ben. Ja, ik doe het rustig aan, hoorde ik veelvuldig ex-collega’s zuchtend zeggen. ’s Morgens rustig en laat opstaan, ontbijten, krantje lezen en dan is het zo alweer lunchtijd. ’s Middags gaan we fietsen als het weer het toelaat. Daar snap ik niks van, hoewel ik ieder zijn vertier gun hoor. Ik heb altijd een lijstje naast me liggen van zaken die ik moet doen. Dat raakt nooit leeg. Wat er vandaag op mijn lijstje staat? Bevestigingen maken voor twee lezingen in september over molens in Gelderland, stukje voor mijn website schrijven, agenda aanpassen daar (wat niet lukt), gras maaien, gaan wandelen met een vluchteling die ik begeleid, verder met het huis aan de buitenkant schilderen, spullen wegbrengen die ik geleend heb en vanavond biljarten. O ja, ik moet nu stoppen anders red ik het niet. Een dag telt immers maar 24 uur……

Juni 2022 Wandelen Luxemburg

We hebben er weer een wandelvakantie van 10 dagen opzitten. In Luxemburg vervolgden we onze GR5 route: een lange afstandswandeling van Nederland, dwars door België, via Luxemburg naar Frankrijk om tenslotte in Nice aan te komen. Nu is het eindpunt niet het doel, maar veel meer de weg er naar toe. Het is net als het leven: geniet van de weg die je aflegt, want aan het einddoel zit het erop. Mijn vrouw en ik hebben met twee vrienden ruim 140 km afgelegd. Nu lijkt dit niet zo veel, maar Luxemburg heuvelt flink, met name als je rond Klein Zwitserland zit. Dat is het gebied boven Echternach. Voor een auto zij het heuvels, als je ze te voet moet nemen, dan zijn het echte bergen. Met perfect wandelweer (dan moet het vooral niet te warm zijn) hebben we weer het hoofd leeg kunnen maken. Dat is het kado dat natuur je geeft.

Dat ben ik niet hoor……..

Mei 2022 Weer op pad

Nu het angstverhaal corona flink naar de achtergrond is gedrukt, hebben veel mensen het leven van weleer weer opgepakt. Dat geldt ook voor mij. Ik was er ook wel een beetje klaar mee. Al mijn activiteiten buitenshuis heb ik lang grotendeels stilgelegd. En ik moet op tijd wat afwisseling hebben en er op uit kunnen. Onder andere toer ik met mijn molenlezing weer half Nederland af. Vorige week was ik nog daarvoor in West-Kapelle, het uiterste puntje in Zeeland. 156 kilometer heen en 156 km terug. Toch vind ik het hartstikke leuk om te doen. Vandaag naar Bergen op Zoom, volgende week naar Meeuwen en Rockanje, die laatste ook niet bij de deur. Of dat vermoeiend is? Nee, dit is werk (of hoe je het noemen wilt) dat me echt energie geeft. Het mooiste wat ik ooit gedaan heb. Door de mond tot mond (mond op mond) reclame blijft mijn agenda steeds gevuld. Een teken dat het bij de verenigingen en zorginstellingen waar ik kom, nog steeds gewaardeerd wordt.

April 2022 Corona 2

Intussen anderhalve week verder. Na een dag of drie een wat ziekgevoel met koorts, is het met corona allengs beter gegaan. Toch ben ik nog niet helemaal klachtenvrij. Je kent wellicht het gevoel dat je na een griep hebt: het suddert nog een paar weken na met een wat mindere conditie en een niet geheel fit gevoel. In die fase zit ik nu. Iets wat ik overigens van meer mensen om me heen hoor. Het duurt drie weken voordat je weer helemaal op het oude niveau bent. Allemaal goed te doen. Overigens ben ik wel blij dat ik corona gehad heb. Ik verteerde het nu net zo goed als mijn directe omgeving. Ik was er zelfs eerder van hersteld. Een goed teken, dat weten we dan ook weer.

April 2022 Corona

En toen was ik ook het haasje. Corona dus. Nadat mijn echtgenote het eerst ermee besmet raakte, kreeg ik het drie dagen later. Zo werkt dat als je niet gescheiden bent van tafel en bed. Maar tot nu toe valt het me alles mee. Gisteren, de eerste dag, had ik behoorlijk hoge koorts, rond 39 en voelde ik me echt ziek. Nu één dag later is de koorts al gezakt tot rond 38. Nog een beetje spierpijn, lichte hoofdpijn en een wat ziek gevoel. Nog enkele dagen mijn gemak houden en dan is deze storm voorbij. Zonder boosters, want daar geloof ik niet meer in.

Februari 2022 Alcohol (2)

Natuurlijk drink ik thuis geen alcohol meer. Ik ben nu 4 weken onderweg. Geen druppel aangeraakt. Bevalt me prima. Fitter!

Februari 2022 Storm

Het was afgelopen raak met de stromen die over ons land raasden. Op enkele pannen na, viel bij ons de schade mee. Nee, mij jongste broer had het veel zwaarder. Die zat op één van de Waddeneilanden. Daar was het nog vele malen erger. Nog nooit meegemaakt, om bang van te worden, zei hij toen hij me belde. Mijn schoonmoeder staat aan een stuk door het raam te kijken, vervolgde hij. Ik denk dat er niks anders op zit, dan haar binnen te laten……….. 

Ik heb hem nog een beter advies gegeven:  gewoon de gordijnen te sluiten. (Dit alles is een grap natuurlijk)

Vooruit nog één:

Als je dood bent, dan weet je dat niet, want je bent immers dood. Het is alleen heel moeilijk voor de mensen die achterblijven.

Dit zelfde geldt als iemand heel dom is……..

 Februari 2022 alcohol

Ik zou willen dat het anders was, maar ik kan heel slecht tegen alcohol.  Dat heb ik heel mijn leven al. Bij gelegenheden wil ik graag meedoen met anderen, want alcohol heeft nu eenmaal een feestverhogend effect, tenminste als je niet al te zeer over je grens gaat. Maar de volgende dag hè. Zelfs bij twee consumpties voel ik me dan een dweil. Iedere keer weer neem ik me voor: ik doe het niet meer. Maar de mens is zwak. Terwijl ik al jaren bezig was om door de week mijn biertje of wijntje te laten staan, ben ik nu (4 februari ) al twee weken ook in het weekend droog. Geen druppel alcohol gedronken. Valt het mee? Nou, in het weekend ben je dat zo lang gewend geweest, dat het toch afkicken is. Zes weken volhouden dan wordt discipline routine, las ik een keer ergens. Dat gaat me lukken hoor. Want ik voel me nu in het weekend een stuk beter, terwijl ik er dan normaliter maar eentje nuttigde. Of ik nooit alcohol meer drink? O ja, bij speciale gelegenheden zeker. Maar thuis in mijn uppie niet meer. Dan ben ik al een heel eind. 

Januari 2022 Jaaruitslag

In december net voor kerst, had ik weer  – verspreid over drie dagen –  mijn uitgebreide onderzoeken in het UZA in Antwerpen. Wat een geruststelling iedere keer dat we zo goed in de gaten worden gehouden. Als er niks bijzonders is, krijg ik de totaaluitslag bij een volgende controle. Dat was nu eind januari. Ik kon daarna weer fluitend naar huis rijden. Alles was uitstekend in orde. Hart, longen, huid, darmen: het zag er weer gezond uit. Even leek het dat mijn nieren iets aan kwaliteit hadden ingeboet. Steeds wordt namelijk gekeken wat het filtervermogen van de nieren is. Die staan bij transplantatiepatiënten onder druk vanwege de heftige afstotingsmedicatie. Hoewel dat filtervermogen bij iedereen afneemt, is dat bij  ons vaak groter. Bij een tweede controle bleek echter de waarde weer net zo stabiel te zijn zoals de 15 jaar hiervoor. Daar was ik blij mee. Periodiek kan dat wel eens een keer fluctueren. Kortom: ik ben weer dik tevreden en het motiveert me om zo gezond mogelijk te blijven leven. Daar pak ik vanavond een Belgische trappist op.   

 December 2021 Kerstwens

Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat de beste dingen van het leven geen dingen zijn.

                            We wensen jullie tevreden en sfeervolle kerstdagen en een zo gelukkig mogelijk 2022.

                                                        Ad en Nelly van Gool

 December 2021 Soberheid

‘Onze manier van leven en onze waarden zijn de uitdrukking van de maatschappij waarin we leven. En daar klampen we ons aan vast. Ik heb tien jaar in eenzame opsluiting gezeten. Ik had alle tijd. Ik heb zeven jaar geen boek opengeslagen. Het gaf me de tijd om na te denken. En dit heb ik ontdekt. Je bent ofwel gelukkig met erg weinig zonder jezelf te overbelasten omdat je blijdschap in jezelf hebt, ofwel je komt nergens.

Dit is geen pleidooi voor armoede. Het is een pleidooi voor soberheid.

 Wij creëerden een consumptiemaatschappij die altijd zoekt naar groei. Als er geen groei is, is het tragisch. Wij hebben massa’s overbodige behoeften uitgevonden. Je moet blijven kopen, weggooien, en we verwaarlozen ons leven.

Als ik of jij iets koop, betalen we dat niet met geld: we betalen met de tijd van leven die we hebben besteed aan het verdienen van dat geld. Het verschil is dat je geen leven kunt kopen. Het leven verstrijkt gewoon. En het is vreselijk om je leven te verspillen door je vrijheid in te leveren.’

                                    José Mujica,

                                    President van Uruguay tussen 2010 en 2015.

December 2021 Jaarlijkse onderzoeken

Afgelopen week weer mijn jaarlijkse onderzoeken gehad in het ziekenhuis in Antwerpen. Hoewel ik me goed voel, is het toch altijd afwachten of alle onderzoeken geen onverwachte tegenslagen naar boven halen. Graadmeter voor de conditie van het hart is altijd de fietsproef. Dan mag ik proberen om bij een stijgend wattage zo hoog mogelijk te scoren. Ik maak er al jaren een wedstrijd tegen mezelf van. Minimaal probeer ik de prestatie van het jaar ervoor te evenaren. Dat was vorig jaar 194 watt.  Dit jaar heb ik gemiddeld vier keer per week ’s morgens op de hometrainer aan mijn conditie gewerkt. Ik wilde proberen om de 200 watt aan te tikken. Een soort wereldrecord voor mij. Nou: ik weet niet of het op televisie is geweest maar ik scoorde dit jaar 208 watt. Daar ben ik zeer tevreden mee.

Nu zegt dat natuurlijk vooral wat voor een geweldig hart mijn donor en diens nabestaanden mij gegeven hebben. Daar gaat het om! Dank je wel, lieve mensen.  

  November 2021  De tijd vliegt….

1 November was het 17 jaar geleden dat ik mijn nieuwe hart gekregen heb. Destijds zei de veel te vroeg overleden onvergetelijke professor Conraads: u mag op 12 tot 15 jaar rekenen dat het goed zal gaan. Daar zit ik nu al ruim overheen. En gaat het nog goed? Nou en of. Ondanks corona nog altijd in een blakende gezondheid. Daar ben ik verschrikkelijk dankbaar voor. Voorlopig wil ik het graag zo houden. Destijds dacht ik: o, na 15 jaar zien we wel weer. Dat was zo ver weg. Maar de tijd vliegt: gelukkig zijn we wel zelf  de piloot. 

November 2021  Besmet

Vanmorgen werd onze kleindochter met haar klas naar huis gestuurd, omdat één kind positief getest was op corona. We stonden op het punt om er vandaag naar toe te rijden om de kinderen na school op te vangen. Mooi niet dus. Dat zou natuurlijk te risicovol zijn. We horen trouwens steeds meer berichten dat het virus weer het land en de bevolking in een ijzeren greep krijgt. Pff, dat betekent weer opnieuw allerlei activiteiten schrappen en veel meer thuis zitten. Nu zijn we gedreven wandelaars, daarom vervelen we ons niet. Het blijkt echter dat we op het zo geprezen vaccin niet meer kunnen rekenen. De niet gevaccineerden zijn de zondebok maar het vaccin zelf blijkt ook maar van een bedenkelijk niveau. Trouwens: natuurlijk is er een hele groep niet gevaccineerden die inderdaad er beter aan deden om zich te laten  vaccineren. Maar voor met name jongeren (zeg maar onder de 50) die geen gezonde leefstijl hebben, is dat een heel andere zaak. Om die te gaan dwingen (zie Oostenrijk, zie zorgmedewerkers in België ) vind ik het uitermate dubieus. Maar er worden wel  vaker zondebokken gezocht bij eigen falen. 

September 2021

De Mexicaanse griep

In 2009 werd de Mexicaanse griep  aangekondigd als een pandemie, die wereldwijd miljoenen mensen het leven zou gaan kosten. Allerlei filmpjes werden er vooraf op tv getoond wat ons  te wachten stond. Ook viroloog (of malafide zakenman?) Ab Oosterhuis was niet van het scherm weg te slaan. Wat blijkt achteraf? Voor het uitbreken van de Mexicaanse griep had de WHO de definitie van pandemie zo veranderd, dat een normale griep in feite al tot pandemie kon worden uitgeroepen. Alle maatregelen die toen wereldwijd werden genomen en voor een deel hetzelfde waren dan nu, bleken totaal overbodig. In ons land kwamen 51 mensen door deze griep om het leven, tegenover 1000 in een normaal ‘griep’jaar. Van de 34 miljoen aangekochte vaccins bleken er 20 miljoen overbodig.  Nieuwsuur, toen blijkbaar nog bemand door echte onderzoeksjournalisten, maakte er achteraf een reportage over. Hun conclusie: het was één grote massazwendel. Wie het niet geloofd: typ op internet in Nieuwsuur: Leugens en manipulaties door de WHO EN RIVM rond de Mexicaanse griep in 2009. Een officiele nieuwsuur reportage van 14 minuten, met Mariëlle Tweebeeke als presentator. Het is maar een tip.  

September 2021

Niet gevaccineerd……

Politiek en media weten het zeker: het vaccin tegen corona is dé oplossing voor ons gezondheidsprobleem. Wie daar een andere mening over heeft, moet toch wel heel dom zijn. Nu zie en spreek ik veel mensen die hier inderdaad heel anders in staan en zeker niet dom zijn. Ik vind het erg jammer dat we in deze discussie niet meer naar elkaar luisteren en geen oog hebben voor andere argumenten. Ik zag onlangs een filmpje dat zeker de moeite waard is om te bekijken. Kies bij youtube op de blinde vlek in deze gezondheidscrisis of op internet op https://oersterk.nu/blogs/de-blinde-vlek-in-deze-gezondheidscrisis.
Ik weet zeker dat het tot nadenken stemt. Want waarom worden er bijvoorbeeld nog steeds sigaretten verkocht terwijl daar jaar in jaar uit 20.000 mensen aan overlijden?

September 2021

Geweldig, wat een vaccin

Vorige week ben ik traditiegetrouw weer naar het ziekenhuis geweest in het UZA in Antwerpen voor diverse controles. Daar hoort ook een uitgebreid bloedonderzoek bij. Ik had vooraf aangegeven dat ik graag wilde weten of ik antistoffen tegen corona in mijn bloed had. In de publiciteit circuleerden berichten dat het vaccin bij orgaangetransplanteerden niet zou helpen. Wat bleek? Ik had geen antistoffen in mijn bloed, dus ik ben nog altijd niet beschermd. Ik ga mijn geld terugvragen. Ik mag toch minstens verwachten dat een product dat volgens sommige wetenschappers en politici heel goed is, een beetje werkt. Of weten die er eigenlijk geen snars van?

Derde prik: natuurlijk niet.

Die lieve farmaceutische industrie toch. Nu wordt ons geadviseerd om een derde prik te nemen. Een derde prik kan de immuniteit bij ons getransplanteerden een boost geven, noemt de Gezondheidsraad het. Zouden die niet snappen dat als twee prikken niet helpt, die derde ook niks doet?  Ik doe er dus niet aan mee. De mensen geloven alles wat door velen geloofd wordt, zei Nietzsche al.

Kinderen en jeugd vaccineren: een grof schandaal

De nu toegediende vaccins nemen gaandeweg in kracht af, blijkt uit onderzoek. Volgens voorzitter Bart-Jan Kullberg van de Gezondheidsraad is het doel van het vaccin niet om te beschermen tegen corona, maar om te beschermen tegen ernstige ziekte ervan. O, zit dat zo? Dat was niet beloofd! Men heeft gaandeweg de wedstrijd de spelregels dus veranderd. Wat een kulargument. Milde ziekte mag dus. Maar waarom gaat men dan kinderen, jongeren en jong volwassenen vaccineren, die op een enkele uitzondering na hooguit mild ziek worden en nog veel vaker er niks van merken. Waarbij ook uit onderzoek blijkt dat wie corona heeft doorgemaakt zonder een toegediend vaccin, 5 tot 7 keer beter beschermd is dan met een vaccin. Wat een ongelooflijke schande dat men op jongeren en jeugd zoveel druk legt om ook de kas te spekken. Mijn vader zei het al: waar veel geld aan verdiend wordt, is de mens ondergeschikt.

Cashen

Twee specialisten van het ziekenhuis hebben een deel van hun extra verdiensten door corona afgestaan aan enkele goede doelen. Dat ging om respectievelijk 300.000 en 500.000 euro. Hoeveel zullen ze daarna nog over hebben van de miljoenendeals? Ik vraag me trouwens af hoeveel mensen en bedrijven miljoenen verdiend hebben aan dit coronacircus.

augustus 2021 Die lieve tandarts

Onlangs stond er in de krant dat er veel klachten zijn over rekeningen van tandartsen. Die zijn vaak buitensporig hoog. Dat niet alle tandartsen uit dat graaihout gesneden zijn, bleek afgelopen week in Hilvarenbeek. Een pas in het dorp wonende vluchteling ging daar voor controle naar een van de tandartsen. Het gebit was prima in orde, op een klein gaatje na dat door de tandarts in tien minuten werd hersteld. De rekening hiervoor bedroeg slechts 250 euro. Daarna moest deze jongeman nog twee keer terugkomen bij de mondhygiëniste: een keer om de linker- en een keer om  de rechterkant van het gebit schoon te maken. Dat kostte iedere keer slechts 100 euro. Zo was hij voor deze controlebeurten slechts 450 euro kwijt. Net het bedrag dat de verzekering vergoedt, wat hij niet wist maar de tandarts gelukkig wel. Dat deze tandarts met zijn facturen niet boven deze grens van 450 euro uitkwam, tekent zijn empathische en medemenselijke instelling. Ik ga hem voordragen voor een lintje.

augustus 2021  Verdriet

Waarom zijn we in onze maatschappij zo bang voor verdriet? Waarom mogen we niet ongelukkig zijn? Waarom mogen we ons niet eenzaam voelen? Waarom praten we nooit over onze twijfels? Nee, deze emoties delen we niet, zelfs niet met vrienden, zegt de Belgische psychiater en hoogleraar Dirk de Wachter. In zijn boek ‘de kunst van het ongelukkig zijn’ pleit hij voor eerherstel van deze emoties. We kunnen dat niet meer, zegt  hij, door de overtrokken maakbaarheidsgedachte.  Er is een doorgeslagen hoera-stemming. We denken dat we zelfs geluk kunnen vormgeven.

We zouden veel aandachtiger moeten leven. Veel mensen kunnen niet meer doordat ze  proberen alle ballen in de lucht te houden. We zouden veel meer clementie moeten hebben met de hooggevoeligen, omdat zij de verborgen tranen van de wereld zien. De laaggevoeligen, die zijn op deze wereld het probleem, meent De Wachter. Juist in het delen van genoemde emoties en het verdriet zit de echte verbinding met anderen. Verdriet is geen ziekte, er niet over praten dat maakt ziek. De meeste laaggevoeligen kunnen dat niet meer. We moeten meer elkaars psychiater zijn. Dan waren er veel minder van deze professionals nodig. Laten we elkaar beluisteren en niet weglopen. Maar mensen schrikken van tranen, terwijl die bevrijden wat ingeslikt is. De zin van het bestaan zit hem in de zorg voor andermans geluk…

juli 2021

‘Hebzucht is van alle kwaliteiten de best betaalde.’              Loesje

Vraag het maar aan CDA-er Sywert van Lienden, die het partijprogramma mee schreef. 

 juli 2021

Hielspoor

Afgelopen weken kreeg ik steeds meer last bij joggen en wandelen van mijn hiel. Opeens werd het zo erg dat ik nauwelijks nog kon lopen. Hielspoor luidde de diagnose. Vaak een kwestie van overbelasting. Dat zou wel eens kunnen,. Na een week zeer intensief wandelen in Zuid-Limburg en meteen daarna weer een aantal dagen hardlopen (zo noem ik die pogingen van me) had ik wellicht iets teveel gevraagd. Een week lang meest op krukken gelopen, op tijd gekoeld met ijs, oefeningen gedaan en verder de voet rust gegeven. Gelukkig is het nu nagenoeg weg want hielspoor kan gemakkelijk chronisch worden. 

juli 2021

Angstzaaierij

Het was vorig jaar zonneklaar: in de strijd tegen het corona-virus vormden 2 zaken voor de regering het uitgangspunt voor het te voeren beleid. Eerst en vooral moesten de zwakkeren beschermd worden, anderzijds  was het zaak dat de ziekenhuizen het aan zouden moeten blijven kunnen. Dat het bij dit laatste snel fout zou kunnen gaan, was onder andere een gevolg van de privatisering van de zorg en daarbij de zogenaamde marktwerking. Snijden, minimaliseren, was lang het credo. Nou, dan was dit het gevolg.

Beide zaken zijn op dit moment nagenoeg volledig onder controle, met slechts een 70 corona patiënten op de Ic’s en nauwelijks overlijdens.

Je mag verwachten dat het daarom allemaal weer veel vrijer kan en dat eindelijk de berichten eens wat vrolijker worden. Maar nee hoor, nu ineens gaat het om het aantal besmettingen dat uitgangspunt wordt en dat er misschien wel 800 mensen in het ziekenhuis zullen komen. Angstzaaierij ten top. Ja, want ook in het najaar…. M.a.w. de spelregels worden tijdens de wedstrijd veranderd. Dat is voor mij geen fair-play. Ja maar, al die besmettingen dan, vooral bij de jongeren?

Nou en?  zeg ik dan. Komen die in het ziekenhuis? Nee dus. Laat ze maar lekker uitzieken. Dan wordt de groepsimmuniteit alleen maar groter. Dat was toch ook belangrijk? Of nu ineens niet meer?

Juni 2021

Het ego is de optelsom van de mening van anderen.

Onze samenleving voedt het ego op een gigantische manier. Het prijst je ego en voedt je ego. Zodoende ga je naar de buitenkant van je zelf kijken en voel je de binnenkant niet meer.

Juni 2021

Willem Bavinck overleden

Willem Bavinck uit Tilburg was in de wereld de langst hartgetransplanteerde. In 1983 als 27 jarige   kreeg hij in Engeland een donorhart. Dat werd naast zijn eigen hart geplaatst. De reden was dat harttransplantaties toen net weer opgestart waren.  Men was erg onzeker of ze nu wel succesvol zouden blijken. Na de allereerste harttransplantatie in 1967 in het Grote Schuurziekenhuis in Kaapstad door dokter Barnard, bleek door het  ontbreken van medicijnen tegen afstoting dergelijke transplantaties tot mislukken gedoemd. Pas in 1983 werd bij toeval een medicijn tegen die afstoting ontdekt en werd weer mondjesmaat ermee begonnen. Willem Bavinck was destijds een van de eerste  bij die herstart. Hij hield zijn eigen hart: als het nieuwe hart nu ook weer afgestoten zou worden, dan had hij dat in ieder geval nog.  Maar dit keer bleek de ingreep succesvol, zeker bij hem. Een aantal jaren geleden zei ik tegen hem: ik ga jou verslaan wat duur betreft. Hij hield het 38 jaar met zijn donorhart vol. Ik weet nu wat me te doen staat: nog 22 jaar volhouden. Dan ben ik 94. Moet kunnen.  

 

Juni 2021

Werken

Wie niet steelt of erft,  zal werken tot hij sterft.   

                                                                                                                                                   Willem Holleeder

Ik wil toch niet met hem ruilen…..

Mei 2021

Lezingen

Vanaf september wil ik weer het land in. Lezingen geven over het hart, mijn harttransplantatie, molens. Dat is tot aan corona echt 15 jaar mijn passie geweest. Er zijn weinig dorpen en steden in Brabant waar ik al die jaren niet gewest ben. Bij ziekenhuizen, bij congressen, bij bedrijven, bij heemkundige kringen, bij sportverenigingen, bij kbo’s, bij alle soorten vrouwenverenigingen.  Overal bij alle soorten verenigingen en instanties ben ik geweest, van Groningen tot Maastricht en van Den Haag tot Zevenaar. Net als ik mijn zwakke kanten goed ken (nee, die ga ik hier niet opnoemen…) ken ik ook mijn sterke kanten. Dat is o.a. het geven van presentaties. Mijn vrouw zei altijd: dat je nog zo vaak ’s avonds op pad gaat. Dat maakte me echter niks uit. Ik vind het heerlijk om voor een groep te staan en dan proberen mensen een leuke middag of avond te bezorgen of hen iets waardevols mee te geven. De televisie heb ik intussen genoeg gezien. Gelukkig heb ik er nog een flink aantal op mijn lijstje. Die zijn vorig jaar en begin dit jaar allemaal uitgesteld. Ik kan niet wachten tot het zover is. 

Corona

Meer dan een jaar zitten mijn vrouw en ik in een soort vrijwillige quarantaine. We gaan bij nagenoeg niemand op bezoek en er hier bij ons nauwelijks iemand binnen. Voordeel: het is lekker rustig. Nadeel: ik vind het behoorlijk saai worden. Vooral het feit dat ik nergens naar toe kan. Vóór corona reed ik tussen de 30 en 35 duizend kilometer per jaar. Nu haal ik de 10 niet eens. Alleen maar wandelen: tja, er is meer in het leven. Ik wil er niet over klagen hoor. Wij babyboomers zitten in een luxueuze positie. Geen stress voor baan of inkomen. Iedere maand rolt ons ‘salaris’ netjes de brievenbus binnen. Geen opgroeiende kinderen die noodgedwongen thuis hangen en zich ook geen raad weten. Wat een weelde daarom. Ik vraag me ook af hoe de wereld er straks uitgaat zien. Met name verenigingen zullen wellicht heel wat leden gaan verliezen. Links en rechts hoor je geregeld dat veel mensen het fijn vinden dat de veel mindere hectiek en het gesjouw van destijds veel meer rust geeft. Zo zie je heeft nagenoeg alles ook voordelen. Zelfs corona.

Maart 2021

‘Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt, is niks vergeleken bij wat in ons ligt.’

Verleden    NU   toekomst

Maart 2021

Vuile lucht in Brabant

Toen ik nog niet getransplanteerd was had ik heel veel jaren in de zomer bij dat windstille, warme weer altijd enorme last van extra vermoeidheid. Wat kon ik me dan uitgepierd voelen. Zodra we in de grote vakantie een eind de grens over waren in Duitsland of Frankrijk, voelde ik me ineens een stuk beter.

Geen wonder. De luchtkwaliteit in Noord-Brabant is het slechts van heel Europa. Een van de grote boosdoeners: de intensieve landbouw. Zo is volgens oncologisch chirurg Ignas van Bebber de landbouw voor 90 procent van alle ammoniak uitstoot afkomstig van boerenbedrijven.  Volgens hem is de landbouw eveneens verantwoordelijk voor een enorm deel van de lachgas en methaanuitstoot. Alleen in Brabant worden ruim 6 miljoen varkens gehouden. Als we dan weten dat virussen vooral afkomstig zijn van dieren, is het wachten op de volgende virusuitbraak: door varkens naar mensen. O gebeurt dat niet? Bij de lieve geiten hadden we ook niet gedacht dat zoveel mensen de q koorts zouden overlijden.

Luchtvervuiling maakt mensen ziek en overlijden er eerder aan, aldus de chirurg uit het JBZ ziekenhuis in Den Bosch. En voor mij: sluiten die boerenbedrijven. Massaal !! Hoe eerder hoe beter!!

Februari 2021

Speciaal voor de financiële wereld:

De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.   

                                     Mahatma Gandhi

Februari 2021

Hypocriete Rabobank

Het wordt steeds duidelijker dat een gezonde leefstijl de beste remedie blijkt tegen de meeste ziekten en ook tegen corona. Een belangrijk onderdeel daarvan is natuurlijk het voedsel dat we krijgen voorgeschoteld. Dan mag je verwachten dat onze volksvertegenwoordigers in dit land en in Brussel daar lering uit trekken. Maar wat blijkt? Bij het toekennen van de 400 miljard aan EU-landbouwsubsidies (waarom in hemelsnaam???) voor de komende 7 jaar is er nauwelijks geld beschikbaar voor biologische boeren. Ondanks de green deal van mijnheer Timmermans. De verdeelsleutel bij deze subsidies is namelijk de grootte van het landbouwbedrijf. Hoe groter, hoe meer subsidies, onafhankelijk van de inkomsten. Zo krijgt president Orban van Hongarije voor zijn bedrijf jaarlijks miljoenen aan subsidies. Dit uitgangspunt zorgt er ook voor dat boeren nog steeds zo groot mogelijk willen worden ondanks de toenemende roep om kleinschaligheid.

Van de Rabobank, de bank voor de meeste boeren, hoef je al helemaal niks te verwachten. Dat liet afgelopen donderdag een uitzending van Zembla zien. Ondanks de mooie woorden van hun voorzitter lieten biologische boeren, die wel de omslag hadden gemaakt, horen dat ze van ‘hun’ bank geen enkele medewerking hadden gehad. ‘Voor een betere wereld’ hoor ik die hypocriete bank in hun t.v. reclame uitkramen. Maar ja, gezien alle schandalen kijken die niet op een leugen meer of minder……

Januari 2021

Stop met nieuws kijken

Volgens psychiater Witte Hoogendijk van het Erasmusziekenhuis in Rotterdam is het in deze coronatijd in alle gevallen verstandig om te stoppen met het lezen van de oeverloze stroom aan berichten hierover. Die vormen een stressor van jewelste, zegt hij, waar je in feite niks aan hebt. Problematisch is niet alleen de veelheid aan berichten, maar je hebt ook geen idee of ze kloppen. Je wordt er horendol van. Twee keer teletekst raadplegen op een dag is in feite voldoende. Het bespaart veel angst voor de toekomst.

Zoönose

Zoönose is het overspringen van virussen van dieren naar mensen. Dat gebeurt al heel lang en daar is corona geen uitzondering op. Zo zijn er wereldwijd 150 ziekten die als zoönose bekend staan. Dertien ervan zijn verantwoordelijk voor 2,2 miljoen doden.  Tot die ziekten horen onder meer vogel- en varkensgriep, hondsdolheid, q koorts en hepatitis E.

Overbevolking aan dieren

Als we een volgende epidemie willen voorkomen dan zullen we de omgang met dieren drastisch moeten veranderen., zeggen wetenschappers. Dat geldt zeker voor het dichtbevolkte Nederland met zijn 33,4 miljoen gezelschapsdieren (0.a. 2,6 miljoen katten, 1,5 miljoen honden, 3,9 miljoen zang- en siervogels, 5 miljoen postduiven, 18 miljoen vissen etc) en 113,5 miljoen varkens, runderen, kippen en geiten. Het zal de afgelopen jaren niet blijven bij de eerdere q koorts. Nederland moet niet het eten willen maken voor andere landen, wat nu voor 80 procent van hun omzet geldt bij  boeren en tuinders.

December 2020

Er is slechts één weg naar geluk en dat is op te  houden met je zorgen  maken over dingen waar je geen invloed op hebt.

Epictetus, Romeins filosoof 50 – 130  na chr.

Wij wensen jullie liefdevolle dagen en een zo gezond mogelijk 2021!

Ad en Nelly van Gool

November 2020

Onrechtvaardig

Alles wordt terecht uit de kast gehaald om het coronaspook onder de duim te krijgen. Heel wat mensen moeten er veel  voor opofferen. Toch woekert er allang een ziekte die veel meer slachtoffers vergt, maar waar veel te weinig aan gedaan wordt. Dat zijn de ongehoorde gezondheidsverschillen tussen rijk en arm in Nederland. Ga maar na: in armere streken leven veel mensen 8 jaar korter dan in de villawijken. Daarbij krijgen eerstgenoemde soms 14 jaar eerder gezondheidsproblemen. Alles regelen we in Nederland, alleen deze schande blijft maar voortduren. Met catastrofale gevolgen.

1 november 2020

Het is nog niet helemaal 1 november, maar dat scheelt op dit moment van schrijven nog maar 3 dagen. Het blijft een speciale datum voor mij en mijn gezin. Dan maak ik de 16 jaar vol dat ik getransplanteerd ben. Hoe ik daar op terugkijk? Nou, dat die tijd is omgevlogen. Als de dag van gisteren herinner ik me die tijd nog. Ik dacht in 2004: als ik maar eens een jaar of 15  een beetje in goede gezondheid mee zou kunnen.

Of dat gelukt is?  Meer dan dat.  Al die jaren boven verwachting goed. Hoe dat komt? Omdat ik het beste hart gekregen heb dat een mens zich kan indenken. Een jong hart. Een optimaal hart. Een onbeschadigd hart. Daar staat en valt alles mee.  Ik weet het van dat hart, want ik ken de achtergrond. Goed zelfs. Ja, ik heb er geluk mee gehad. Een geluksvogel dus. Maar ja, aan de andere kant hè. Je zou het meemaken. Daarom is onze herdenkingsdag er altijd eentje met een zwarte rand.

Nou, wat die nu 16 jaar betreft, daar denk ik nu heel anders over. Ik hoop er voorlopig nog een jaar of 16 bij te doen. Die zal ook wel omvliegen, maar gelukkig zijn we zelf de piloot. Hoewel nu met corona vlieg ik niet zo veel….

Oktober 2020 Corona

Ja, het valt niet mee voor een verwend volkje zoals we zijn, om ons aan richtlijnen te houden die ervoor moeten zorgen dat we geen corona oplopen. Veel mensen hebben  veel te lang gedacht dat hun leven maakbaar was, met name in het rijke westen.

Nou, mooi niet dus. We moeten met zijn allen ons leven drastisch beperken. Geen vakantie,  geen wintersport, minder feesten, minder uitgaan, minder restaurantbezoek, minder bioscoop, geen carnaval. Dan kunnen we ervaren wat het is voor 90 procent van de wereldbevolking, die namelijk nooit van zijn lang zal ze leven aan dergelijke geneugten toekomen. Dus alle hedonisten: temper je een beetje en leer ook maar eens afzien zoals veel mensen altijd al moeten door ziekte, verlies of wat dan ook.

Laat ik vooropstellen: iedereen die zijn baan verliest, iedereen die een bedrijf heeft dat hij over de kop ziet gaan, iedereen die een café of restaurant uitbaat, iedereen die te maken heeft met reizen of vliegen, iedereen in de culturele sector: daar is het vreselijk voor. Ook voor de jeugd wil ik een uitzondering maken. Geen mooi diplomafeest, geen mooie start van een nieuwe studieperiode, nauwelijks sociale contacten.

Ikzelf ben uiterst voorzichtig, ben gezond en heb geen enkele reden tot klagen.  Ik ben nog jong genoeg: er komt hierna nog tijd zat voor me….. hoop ik.

September 2020  Gezond oud worden

Oud worden is niet zo erg als je maar gezond blijft, zei mijn vader vroeger. Zo is het maar net, want ouderdom komt helaas vaak met gebreken. Natuurlijk moet je met gezondheid geluk hebben, maar in zijn algemeenheid hebben we meer grip op onze gezondheid dan we misschien denken. Daar moeten we dan wel wat voor over hebben: sommige zaken meer doen, en vooral dingen laten. Daar laten hoogopgeleiden zich meer aan gelegen dan laagopgeleiden.

Dat dit nogal wat uitmaakt blijkt dat hoogopgeleide mannen 8 jaar langer leven dan laagopgeleide: 84,2 om 76,2 jaar. Ze leven daarbij ook nog eens 15,1 jaar meer in (zeer) goede gezondheid: 72 om 56.9.

Bij vrouwen zijn deze cijfers qua leeftijd 87,1 tegen 80,9 en qua gezondheid 71,9 om 56,3.

En de adviezen voor een goede gezondheid zijn iedereen wel duidelijk, lijkt me. En de discipline ervoor zul je zelf moeten opbrengen…. Als je dat wilt tenminste.

Augustus 2020 Website niet bereikbaar

Een tijdje blijkt mijn website niet bereikbaar te zijn geweest. Maar zoals u ziet: hij doet het weer.

Mei 2020 Corona

Zo vallen we van de ene ellende in de andere. Het corona virus. De hele wereld in een soort oorlogssituatie tegen een onbekende vijand. Wat me opvalt? Hoe gewillig mensen alle aanwijzingen van de autoriteiten opvolgen. Als er gezegd wordt: we moeten minder vliegen, we moeten minder consumeren, minder vlees eten, want de aarde gaat anders naar de filistijnen.  Nauwelijks iemand die er zich aan stoort. Kijk  maar eens hoe druk het op Schiphol kan zijn.

Minder alcohol drinken, niet roken, meer sporten, afvallen? We lappen het grotendeels aan onze laars. Maar nu ineens worden we bang. Zouden we hierdoor straks na dit virus tot inkeer zijn gekomen en begrijpen dat het zo niet verder kon? Dat  we met onze westerse graaicultuur onszelf aan het vernietigen waren? Dat we nu kiezen voor andere waarden waar het echt om gaat, zoals saamhorigheid, klaar staan voor elkaar, gezondheid, rechtvaardigheid etc. Ik mag het hopen.

Hoewel, er zijn mensen die denken dat dit slechts ijdele hoop is. Zoals de Britse schrijver Paul Kingsnorth. Hij zegt daarover:

´Niets zal deze beschaving leren van dit virus. Alles wat zij wil is terug naar normaal. En normaal, dat is goedkope vluchten en goedkope koffie, normaal is Chinese meisjes die onder gewapend toezicht onze T/shirts naaien,, normaal is Bijbelse bosbranden en vaten vol olie, normaal is kinderen in Afrika die hun lichaam vergiftigen door het sorteren van plastic dat wij daar dumpen, normaal is stikstofvervuiling, smeulende natuur en stervende oceanen.´

Ik ben bang dat hij gelijk heeft. Lees anders maar eens het boek In Europa van Geert Mak. Dan lees je hoe weinig de mensheid van  de geschiedenis leert.

Albert Einstein dacht daar ook zo over.

Twee dingen zijn volgens hem oneindig.

a. het universum

b. de domheid van de mensheid.

Alleen van het eerste is hij niet helemaal zeker.

April 2020  Gordelroos

Het begon begin april met wat steken in het hoofd. Daarna begonnen de weinige haartjes op mijn hoofd pijnlijk te worden, als ik er licht overheen streek. Gaandeweg verschenen er enkele ontstekingshaarden op het hoofd en aan één zijkant. Het bleek gordelroos te zijn.  Op zondag 5 april eerst naar het UZA in Antwerpen gebeld, waar de arts me verwees naar de huisartsenpost in Tilburg. Na raadpleging kwam een arts met chauffeur voorgereden. Na een verkleedpartij vanwege de coronatoestanden constateerde die dat ik gordelroos had. Dat betekende anderhalve week veel pijn. Vooral  ook ´s nachts omdat ik het nauwelijks kon verdragen mijn hoofd op het kussen te leggen. En geloof het of niet: dat doe ik normaliter meestal s´nachts. Gelukkig is het tij intussen gekeerd en ben ik nagenoeg van alle ellende en pijn af. Ach, als je jong genoeg bent, herstel je snel….

img_2862

April 2020 Mondkapje

Er was eens een generaal, die met een peloton soldaten strak marcherend een mars liep. Eén soldaat liep echter volledig uit de maat. Toen de generaal hem daarop wees zei deze echter: nee, ik loop niet uit de maat, die anderen doen dat.

Dit verhaal komt steeds bij me op als ik de discussie hoor over wel of geen mondkapjes dragen in Nederland. Die ene soldaat is namelijk Nederland. Heel de wereld loopt met zo´n mondkap, alleen in Nederland zegt men dat je er misschien zelfs het tegendeel mee bereikt. Daarbij werd trouwens fijntjes aan toegevoegd gezegd dat er anders voor de zorgverleners in ziekenhuizen etc te weinig voorhanden zijn. M.a.w. daar zouden de kapjes wel helpen, maar in het dagelijks verkeer niet!!

Maar let op: tijdens een van de vele praatprogramma´s werd een Australische professor ( ja, ja, het moet van ver komen) geïnterviewd die na diepgaand onderzoek wist te melden dat iemand die hoest of niest minder druppeltjes verspreid mét mondkapje dan zonder. Dat kan ook bij iemand die nog geen symptomen heeft.

Zo, daar moet je lang voor gestudeerd hebben en minstens professor voor zijn om dit te weten.

Trouwens: ik draag al vanaf het begin van deze crisis een mondkapje, waarbij ik geregeld laatdunkend aangestaard wordt alsof ik van Mars komt. Terwijl ik toch gewoon in Beek woon…..

April 2020 Puzzelen 

img_2857

Wat is het in enkele weken een rare wereld geworden. Onvoorstelbaar zoals alles en iedereen is stopgezet door het coronavirus. Aanvankelijk, na de eerste berichten uit China, reageerden veel mensen nog schouderophalend. Sars en ebola gingen immers ook aan ons voorbij. Dat gebeurde alleen maar in verre, minder ontwikkelde landen. Die houding hebben we geweten. Slecht voorbereid worden de ziekenhuizen, verpleegkundigen en artsen overspoeld met patiënten.

Bij alle getransplanteerden zijn meteen alle alarmbellen zijn gaan rinkelen. Met onze mindere weerstand zal iedereen er alles aan moeten doen om te voorkomen dat we het virus oplopen. Hoe ik dat doe?

Huis hermetisch afgesloten. Er komt niemand in, we gaan nergens naar toe. Boodschappen worden gedaan door familie, vrienden en buren. Die worden dan voor de deur gezet, waarna wij het met latex handschoenen aan, naar binnen halen.

Het enige uitstapje dat we ons permitteren is, gewapend met mondkapje (heel de wereld gebruikt mondkapjes, alleen in Nederland heeft dat geen zin?!?!) , een wandeling ´s morgens vroeg in het nabijgelegen bos. Vanmorgen waren we er al om acht uur: slechts 1 iemand tegen gekomen.

En verder genieten van andere dingen: lezen, puzzelen, in de tuin werken, bellen, rusten, sporten op de home trainer. Nee, de tijd doorkomen lukt nog best. Liever thuis dan in het ziekenhuis, dus niet klagen. Voorlopig reken ik op een maand of vier. Ach, hoorde ik een tijd geleden een verdachte tegen de rechter zeggen toen die hem tot vier maanden gevangenisstraf veroordeelde: ach mijnheer de rechter, wat is vier maanden nu op een mensenleven.

 

Maart 2020 GR5

Begin maart nog even met vrienden een stuk gelopen van de GR5, de wandeling van Bergen op Zoom naar Nice. Dit keer het traject tussen Spa en de Luxemburgse grens in vier dagen afgelegd. Heerlijk midden in de natuur, waar je geen hond tegenkwam.

IMG_2049

Maart 2020  Coronavirus

Het gevoel of je in een nachtmerrie bent beland. Het is niet te geloven wat er over de wereld wordt uitgestort. Alles wordt ineens stilgezet. Alsof de aarde zegt: zo kan het niet langer met jullie meedogenloze uitbuiting. Veel mensen zijn bang, ik ook. Door onze mindere weerstand, veroorzaakt door de afstotingsmedicatie, behoren we in dubbel opzicht tot een heel kwetsbare categorie. Mijn vrouw en ik hebben ons een ijzeren discipline opgelegd. Nergens naar toe, niemand laten we binnen.. Boodschappen: voor de deur neerzetten en met latex handschoenen daarna oppakken. Het enige wat we doen is een wandeling door het bos, met mondkapje op. Mensen zie je denken: nou, nou, is dat wel nodig! Want wat kijken we nog veel weg. We staan nog vlot met 10 man dicht bij elkaar voor een marktkraam. Ik denk dat we het ergste nog lang niet gehad hebben.

Tja, voor veel mensen zal het een hele klus worden om samen met partner zo lang thuis te zitten. Er zijn drie mogelijkheden: of je relatie wordt beter, of blijft stabiel of je vecht elkaar de tent uit. Nee, bij ons is er nog niks aan de hand. Hoe het over drie maanden is, wie zal het zeggen….

Februari 2020

Wij offeren onze gezondheid massaal op om geld te verdienen en vervolgens gebruiken we dat geld om weer gezond te worden!

 

Januari 2020: Levende boeken

25474_31021_1200_1200

We lopen vaak als gesloten boeken door de wereld, hoorde ik pas iemand zeggen. Dat klopt. Wat weten we eigenlijk van elkaar? Wat weten we wat mensen beweegt, waar ze mee worstelen, wat hun verdriet is?  Paulo Coelho, een Braziliaans schrijver en filosoof zegt het aldus: ´mensen zijn net ijsbergen. Alleen wat boven het water uitsteekt kun je ervan zien. Dat ligt mooi in de zon, het gaat immers altijd uitstekend, zo vertellen ze. Maar het grootste deel van die ijsberg ligt onder water, in het donker.´ Het kennen van elkaars verhalen voorkomt echter dat we oordelen en veroordelen op grond van vooroordelen.

Dat is het uitgangspunt op 10 maart  in de bibliotheek in Hilvarenbeek, waar human library wordt georganiseerd. ´Levende boeken´ wordt zo´n bijeenkomst ook wel genoemd, dit jaar voor de derde keer, trouwens ook tegelijk in allerlei andere bibliotheken. Mensen die iets bijzonders te vertellen hebben, kunnen zich hiervoor beschikbaar stellen. Zij willen hun verhaal delen met anderen. Belangstellenden kunnen die avond aangeven met welk levend boek ze vrijblijvend een gesprek willen hebben. Dat zijn dan steeds gesprekken van 20 minuten, één op één.

Iedereen zal wel weten dat het delen van problemen het lichter maakt. Het ´lezen´ van deze levende boeken zet namelijk aan tot nadenken, zodat de lezer begrip ontwikkelt voor anderen met hun problemen en daardoor minder vasthouden aan vooroordelen. Waarom ikzelf mee doe? Omdat ik wars ben van de uiterlijke succesverhalen van veel facebook-gebruikers.  Die schetsen geen echte wereld, hert is vaak alleen maar egovertoon. Alsof we hier op het aards paradijs leven. Bedenk daarbij: uiterlijk vertoon gaat vaak gepaard met innerlijke armoe. I

Wie geïnteresseerd is, kom op 10 maart om half acht naar de bibliotheek. Deelname gratis.

 

Januari 2020

Waarheen je ook gaat, ga met heel je hart; dat klopt altijd!

We wensen je een zo gezond mogelijk 2020

 

Ad en Nelly van Gool

 

December 2019                                                        Kerst

Als ik zo om me heen kijk en zie wat er vanwege kerstmis allemaal binnengesleept wordt, dan wordt het me wel eens zwaar te moede. Nog altijd denken we dat kerstmis gelijk staat met ongebreideld consumeren. Het kan niet op. De sint heeft zijn hielen nog niet gelicht of we storten ons massaal op het o zo gezellige feest dat kerstmis heet.

Misschien zouden we in die dagen eens wat meer aan een ander kunnen denken in plaats van aan onszelf. Want voor mensen die eenzaamheid zijn, armoe kennen, heimwee hebben naar hun thuisland, verdrietig zijn of getroffen zijn door ernstige ziekte betekent wat extra menselijke aandacht heel wat meer dan het moederziel alleen kijken naar een opgetuigde kerstboom.

En wat het consumeren betreft: misschien is het goed om daarbij een uitspraak van  Ghandi in gedachten te houden:

We hebben op deze aarde genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.

Ik wens vriend en vijand een warm Kerstfeest.

Oktober 2019

img_2703

15 jaar

Het zijn al 15 jaar bijzondere dagen: de tijd rond 1 november. Dagen, gegrift in de herinnering. Vooral het moment dat ik op 31 oktober 2014 op een zondagavond werd opgeroepen voor mijn transplantatie, die dezelfde nacht plaatsvond.

Een gebeurtenis die mijn en ons leven veranderde. Tjee, wat verlangde ik om weer met de stroom mee te kunnen.

Ik had het niet beter kunnen treffen. Sinds die tijd ben ik in een blakende gezondheid. Ik kan en doe alles wat bij mijn leeftijd past. En dan ook nog in een uitstekende conditie.

Enkele weken geleden zijn we met vrienden aan een wandelpad begonnen dat loopt van Maastricht tot aan Nice. Die week liepen we enkele stukken daarvan in Luxemburg. Iedere dag zo’n dikke 20 kilometer met dagen van 1000 hoogtemeters. Een flinke klus! Probleemloos. Geluksvogel dat ik ben.

Helaas is er ook hier een keerzijde. Sinds 15 jaar is er aan de andere kant onuitwisbaar verdriet, zeker rond deze dagen. Als ouders hun kind verliezen, is dat zo tegennatuurlijk, dat echte vreugde in het leven voorgoed verdwenen is. Dat realiseer ik me maar al te goed. Dat geeft mij de verplichting aan de nabestaanden om optimaal op dit verkregen hart te zorgen. Ze kunnen op me rekenen!

 September 2019

Gezond ouder worden

Onlangs een boeiende masterclass op tv gezien van hoogleraar veroudering Andrea Maier  over gezond ouder worden. Er zijn berichten over een pil tegen ouderdom, de groei van het aantal honderdjarigen en levensverwachtingen van 130 jaar. Wat is hier nu echt van waar? In 100 jaar is de gemiddelde leeftijd van mensen volgens haar met ruim 30 jaar toegenomen: van 50 jaar in 1900, tot 81,5 in 2015. Volgens haar zit daar nog veel meer rek in.

Ze gaf diverse tips en aanwijzingen: voedselrestrictie bijvoorbeeld. Dat betekent dat we minder calorieën nemen, het belang van spieroefeningen, je mentale instelling, het hebben van voldoende sociale contacten etc.  Toch goed om er eens even bij stil te staan.

September

 Europese wandeling

  route-gr5-hoek-van-holland-nice

De eerste volle week van oktober beginnen we aan een nieuw langeafstands wandelpad. Een pad dat dwars door Europa gaat, de GR5. Startpunt  voor ons  Hoek van Holland, eindpunt Nice in zuid -Frankrijk. Het pad loopt door oost België, Luxemburg, stukje Duitslang en in Frankrijk door o.a. Vogezen, Jura en Alpen. Nee, dat gaan we niet ineens doen. Dat doen we in stukjes. Soms een weekend, maar gezien de afstanden van huis uit zal het op den duur wellicht gaandeweg minimaal een week of langer worden. En of we ooit in Nice aankomen? Waarschijnlijk wel, maar dat moeten we afwachten.

We gaan dit pad lopen met een bevriend stel, waar we onlangs het Trekvogelpad mee hebben afgesproken. Zij zijn nog jonger dan mijn vrouw en ik en zij werken nog, voor de kost bedoel ik. In oktober nemen ze een weekje vrij en dan starten we op de grens van België en Luxemburg. We willen dan het Luxemburg traject lopen, ongeveer zo’n zeven etappes. Volgend voorjaar willen we daar dan op de grens met Frankrijk weer verder gaan. Ik heb er zin an, zou wijlen Pim zeggen… Nou, ik ook.

Lezingen

IMG_0609

Ja, ik geef nog altijd lezingen. Van diverse kanten werd gevraagd of  nadat de Hartstichting gestopt is met het geven De kennis die ik in 10 jaar heb opgebouwd, is niet meteen weg. Daarbij heeft het nog altijd mijn volle interesse.

Dus ja, ik geef nog volop voorlichtingsbijeenkomsten, waarbij mijn ongelooflijke levensverhaal de rode draad is. Wie jogt op zijn 71 nog trouw drie maal per week een kilometer of vijf? Wie begint volgende maand aan een nieuw langeafstands wandelpad dwars door Europa? En dat na een leven vol hartperikelen.

Hoe ik dat voor elkaar gekregen heb? Een kwestie van geluk hebben, van goede doktoren en met name een gezonde leefstijl. Kost me geen enkele moeite en ik denk dat ik veel actiever leef dan veel van mijn leeftijdsgenoten.

Vergeet ook niet mijn molenlezingen! Al acht jaar en nog altijd tot veel genoegen trek ik daarmee door het land. Tegenwoordig met name in Gelderland. Ach zo komt een mens nog eens ergens. Wie interesse heeft kan me bellen, 013 5052407 of mailen, advangool@kabelfoon.nl .

Augustus 2019

Gezondheid

Langzaamaan begin ik op een leeftijd te komen, waar steeds meer mensen om me heen van gelijke leeftijd gezondheidsproblemen krijgen. Dat varieert van een beetje tot heel ernstig. Een zwager die amper midden zeventig aan het dementeren is, een kennis met een hartaanval, iemand met uitgezaaide nierkanker: de ellende houdt maar niet op.

Ik roep al heel lang dat gezondheid ongeveer het allerbelangrijkste is voor een mens dat er bestaat. Daar moet je op de eerste plaats een beetje geluk mee hebben. Daarnaast kun je er zelf een heleboel aan doen. En dat valt in onze maatschappij niet mee!

De verleidingen zijn gigantisch om ons op het verkeerde pad te brengen. Waar je ook bent: overal kan gegeten en gedronken worden en dan ook nog met producten van het slechte soort. Allemaal volgestopt met stoffen waar ons lichaam naar hunkert, maar die in te grote hoeveelheden heel slecht   voor ons is. Denk maar aan de vetten, suikers en zouten.

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor gezondheid en de rol van voeding daarin. Daar lopen de voedingsmiddelenfabrikanten overigens niet in voorop. Die horen als geen ander bij de graaicultuur van onze maatschappij, net zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, shell en andere multinationals en niet te vergeten tandartsen (ik kan er nog veel meer opnoemen, maar je zult de boodschap wel snappen).

Nee, als we gezond willen blijven, zal het vaak van de eigen discipline moeten komen. En als je daar voor kiest: zes weken volhouden daarna wordt discipline routine. Dan weet je niet beter meer….

 Afwezig.

 

Altijd van alles te zien aan zee…

Ik ben een tijd je afwezig geweest. Dat had niks te maken met gezondheid of welke andere problemen dan ook. Gewoon een tijdje niks te melden gehad. Ik dacht: ik wacht zolang tot iemand reageert. Dat was vandaag, een van mijn zussen. Een goede reden om de draad weer op te pakken.

O ja, het gaat nog steeds heel goed met me. Nog twee maanden en dan heb ik er 15 jaar opzitten. Na de transplantatie wel te verstaan. Mijn eigen leeftijd ligt een heel stuk hoger. Maar dan kun je bogen op heel wat levenservaring. Zo zie je dat alles zijn voordelen heeft. Extra korting vanwege je leeftijd bij bepaalde evenementen. Hoewel ik nog altijd vind dat wij babyboomers dat eigenlijk niet nodig hebben (het merendeel dan) want er is geen generatie die qua economische voorspoed het beter gehad heeft dan wij. En als je dan nog eens om je heen kijkt in deze wereld dan moeten we de handen dichtknijpen dat we het zo houden.

Hoe de zomer was? Prima, in Frankrijk op vakantie gewest, met de kleinkinderen een week gekampeerd, afgelopen week een weekje aan zee gezeten. Ja, wat ik al zei: die rijke babyboomers doen maar…

Februari 2019

Slaapapneu

Afgelopen november heb ik in het UZA in Antwerpen een slaaptest ondergaan. Die uitslag na een nacht slapen daar liet zien dat ik een ernstige vorm van slaapapneu heb. Dat verklaart wellicht waarom ik me dikwijls ´s morgens en overdag toch moe voel. Bij slaapapneu komt iemand te weinig in een diepe slaap maar wordt vele keren per nacht wakker, vaak zonder dat men dat weet. Gevolg is geen uitgerust gevoel bij het opstaan.

Van maandag op dinsdag is er een vervolg. Dan wordt gekeken of de gebruikelijke apparatuur daarvoor bij mij soelaas bieden. Met andere woorden: of ik er beter en dieper mee slaap.

Dat mag ik hopen. Nog altijd is gezond en uitgerust wakker worden ongeveer het grootste goed dat ik ken….

Facebook

Vorig jaar zijn er 650.000 Nederlanders gestopt met facebook. Een ontwikkeling die ik van harte toejuich. Want al die opgeklopte verhalen op die zogenaamde social media hoe goed iemand het wel niet doet en hoe succesvol iemands leven is vind ik al jaren eerder  a-sociaal dan sociaal. Een schijnwereld van jewelste. Zo zit het leven niet in elkaar. Net zo goed als mensen die zeggen dat ze altijd zo gelukkig zijn. Onzin. Het leven is een kwestie van vallen en opstaan, van geluksmomenten en van ongeluksmomenten.

Alleen de mensen die je niet kent, gaat het altijd goed.

januari 2019

Knallerprijzen

Volgens ene heer De Schutter, voormalig VN -rapporteur over voedsel , offeren we onze gezondheid, onze taille en het milieu op aan knallerprijzen in de supermarkt.  De helft van de Europese bevolking is veel te dik en obesitas en diabetes nemen epidemische vormen aan met als gevolg kanker en dichtgeslibde aderen en andere welvaartsziekten. Ons voedsel is ongezond, komt van te ver en vernietigt het milieu. Zelfs de mens wordt opgeofferd om de winst van de voedselmultinationals te vergroten. Alleen kijkt de consument niet verder dan zijn portemonnee. Het uitgespaarde geld kan hij echter meteen weer doorsluizen naar de specialisten, de tandartsen en de pharmaceutische deugnieten. Dan is de cirkel rond. En dat alles houdt elkaar maar al te graag in stand. We komen pas in actie als we ernstig ziek worden: helaas, voor velen dan te laat.

Liefdevolle kerstdagen en een zo gezond mogelijk 2019.

       Ad en Nelly van Gool

De graaicultuur van tandartsen

Ze hebben het goed voor elkaar, de tandartsen. Eerst op kosten van de gemeenschap studeren en dan in hun praktijk de belastingbetaler de mond snoeren met peperdure kosten.

Maar weet je wat alles slaat? De ANT ( de algemene associatie van tandartsen) maakt zich ‘zorgen’ over het feit dat veel mensen de tandartsen steeds meer vermijden. Dan gaat het met name om mensen uit de lage inkomens, kwetsbare ouderen en jongeren. Waarschijnlijk bedoelen ze het hen omzet scheelt,  dat lijkt het enige wat bij hen telt. De meeste tandartsen die ik ken werken het grootste deel van hun leven slechts halve dagen, wonen in de grootste huizen en rijden de mooiste auto’s. Dat interesseert me overigens allemaal niks. Maar waar ik me mateloos aan stoor is hun schijnbare empathie voor de plebs: de mensen met lage inkomens, kwetsbare ouderen en jongeren. Die kunnen het niet betalen, sukkels, zou ik hen toe willen schreeuwen. Verlaag je tarieven!

Deze week mocht mijn echtgenote weer even te biecht bij deze ‘zorgverleners’. Eerst 20 minuten bij de tandhygiëniste, daarna bij de tandarts in 20 minuten 2 hele kleine composietvullingen ‘uit voorzorg’ laten behandelen.  Totale kosten 243 euro!!

November 2018

Drank

Eerst zou een matige hoeveelheid alcohol gerust mogen. Twee glazen voor de man, tegenover eentje voor vrouwen. Gelukkig werd er nooit bij gezegd hoe groot het glas mocht zijn.

De laatste tijd werd hier volgens ‘wetenschappers’ (ik krijg er steeds minder respect voor…) van teruggekomen. Nee, alcohol moest je het best helemaal laten staan.

Nu lees ik echter in een kritisch medisch tijdschrift Medisch Dossier dat uit weer ander onderzoek zou blijken dat een matige hoeveelheid alcohol zelfs beter is dan helemaal geen alcohol gebruiken. Sterker: een matige hoeveelheid zou de levensduur  verlengen.

Voor vandaag staat mijn besluit daarom vast: ik neem er straks een lekker glas Belgisch bier op. Karmeliet, warm aan te bevelen.

karmeliet_tripel

November 2018

Astronaut

Nee, ik ga niet naar de maan. Daar zag het er afgelopen zondag wel naar uit. In het Antwerpse ziekenhuis, waar ik voor drie dagen was opgenomen, kreeg ik naast de gebruikelijke jaaronderzoeken van zondag op maandag een slaaponderzoek. Dat moest uitwijzen of ik al dan niet slaapaneu heb. Bij dat onderzoek word je op zoveel apparatuur aangesloten dat het inderdaad lijkt of je een soort astronaut bent. Naast allerlei draden op je hoofd kreeg je ook een slangetje bij je neus. Dat meet de luchtuitstroom. Aan weerskanten van beide ogen zaten plakkers, alles via draden verbonden met een ‘centrale’ op je buik. Die dienden om de bewegingen van de ogen te signaleren. Die plakkers zaten eveneens bij je kaak om te zien hoe de bewegingen van de kaak zijn. Rond borst en buik waren twee banden aangebracht die vastlegden of er sprake was van borst- of buikademhaling. Op de benen zaten plakkers met draden die de bewegingen van de benen tijdens de slaap controleerden.  Een infrarood camera was de hele nacht op je gericht die verbonden was met de controlekamer. Tenslotte was er bij de mond een microfoontje aangebracht dat moest vastleggen of je tijdens je slaap sprak. Nadat ik de zekerheid had dat daar nooit iets van naar buiten zou worden gebracht, ging ik ook daarmee akkoord…

O ja en of ik onder die omstandigheden goed geslapen had? Nee dus…

En het wonder duurt voort:

1 november   2004         14 jaar         1 november 2018

bloemen

Deze bloemen zijn voor mijn donor en diens nabestaanden. 

Oktober 2018

Vogeltrekpad

Wie Nederland eens van een andere kant wil zien, moet gaan wandelen. En dan het best een van de lange afstandswandelpaden die kris kras door Nederland lopen. Het Pieterpad is het meest bekend maar er zijn er nog tientallen andere. Eerder al hebben we het Grenslandpad gelopen dat beurtelings Nederland en België aandoet.

Nu zijn we bezig met het Trekvogelpad, dat loopt van Bergen aan Zee naar Enschede. Alle landschapstypen kom je dan tegen: duingebied, poldergebied, heidevelden, bossen. Een dwarsdoorsnede van Nederland van in totaal 414 km. We lopen dat met nog een echtpaar en intussen zijn we ruim250 km ver. Midden door de natuur waar je nauwelijks mensen tegenkomt.

Wat een verrassing is zo´n tocht. Prachtige onbekende dorpjes, verrassende ontmoetingen met mensen.  Zoals tante Annie, die als 93 jarige in haar uppie midden in het groen aan de Naardermeer woont en jong en bij de tijd blijft  door alle ontmoetingen met wandelaars die bij haar op de koffie en de appeltaart (met slagroom) komen. En beiden voor de eenheidsprijs van 1 euro.

Wandelen: supergezond en er is niets wat de geest zo fris en helder maakt. Tenminste dat vind ik.
img_2166 img_2215 img_2212 img_2183 img_2180 img_2177

September 2018

Einde voorlichting Hartstichting

Sinds 2005 ben ik als freelance voorlichter in dienst bij de Hartstichting. Dat betekent de boodschap van de Hartstichting uitdragen bij  allerlei soorten gezelschappen. Dat varieerde van sportverenigingen tot verpleegkundigenopleidingen, van congressen tot vrouwenverenigingen waar ik in overleg uitleg gaf over alle soorten hartziekten en over alles wat met gezonde leefstijl te maken heeft.  Daarnaast bleek een dankbaar onderwerp mijn eigen levensverhaal in de cardiologie wat de ongekende mogelijkheden van de cardiologie schetste en daarmee een ongekend positief verhaal is geworden. Ik ben in het hele land geweest: van Groningen tot Maastricht en van Terneuzen tot Almelo.

Ik vind en vond het geweldig om te doen. Het is me op het lijf geschreven. Maar helaas: de Hartstichting stopt per 1 november met deze vorm van voorlichting. Van de vijf voorlichters wordt het contract niet meer verlengd. Alles moet voortaan digitaal. Wat ik er van vind? Doodjammer, niet voor mij, maar omdat uit onderzoek blijkt dat deze vorm van voorlichting het best beklijft.

Daarom ga ik op persoonlijke titel gewoon verder met mijn werk. Het enige verschil is dat mijn email adres a.vangool@hartstichting.nl  dan niet meer geldig is na 1 november.

GITI8129

Juli 2018

Vakantie: de tijd om eens afstand te nemen en het leven eens te bezien op een afstand van de dagelijkse gang van zaken.

Misschien het juiste moment om over onderstaande eens na te denken:

Als je de manier waarop je naar dingen kijkt verandert,

veranderen de dingen waarnaar je kijkt.

De beste leermeesters zijn zij die je vertellen
waar je moet kijken en niet wat je moet zien. 

Prettige vakantie!!

 

Juni 2018

Goedkoop eten

De helft van de Europese bevolking is te dik. Obesitas, diabetes, hart en vaatziekten en kanker nemen epidemische vormen aan. Ons voedsel is ongezond, komt van te ver en vernietigt het milieu. Oorzaak? Volgens Olivier de Schutter, voormalig rapporteur voeding van de Verenigde Naties komt het doordat we alleen maar uit zijn op goedkoop voedsel. Door het uitknijpen van producenten door de voedingsmiddelenindustrie zijn deze gedwongen zo goedkoop en massaal mogelijk voedsel te produceren met alle schadelijke gevolgen van dien.

Op dit moment betalen we gemiddeld slechts 13 procent van ons inkomen aan voeding, tegenover 30 procent veertig jaar geleden. Het geld dat we denken te verdienen aan dit goedkope eten geven we in veel grotere hoeveelheden uit aan zorgkosten, aan ziektewetuitkeringen etc.

In feite zijn er drie machtsblokken die deze cirkel in stand houden omdat ze er wel bij varen: de voedingsmiddelenindustrie,  de farmaceutische industrie, de medische wereld.

En het volk laat zich door hen gewillig in de vernieling helpen……….

 

 

 

 

Juni 2018

20180524_170142

 

Mei 2018

Nieuw leven

 DSC_0379

DSC_0382

Bij zo’n titel kun je natuurlijk vanalles bedenken. Maar dit keer blijf ik dicht bij de natuur. In onze open tuinkamer staat een bijzettafel met twee rieten lades. De handvatten zijn twee rechthoekige uitsparingen. Dé ideale plek voor vogels om hun kraamkamer in te richten. En jawel, opnieuw zijn we aan de beschuit met muisjes. Een zesling deze keer: roodborstjes.

Moeder en kinderen maken het prima, hoewel pa en ma het megadruk hebben. Ze vliegen af en aan om al die monden te voeren. Dat moeten ze zelf doen want thuishulp bestaat niet in de vogelwereld.

By the way: ze laten weten dat bezoek daarom NIET op prijs wordt gesteld, ook niet van katten!

Mei 2018

Herintreders!

SKODA_Octavia-300x200

Mijn vrouw en ik zijn herintreders. Nee, niet wat werk betreft, maar met onze manier van vakantie vieren.  We hebben namelijk een caravan gekocht. Die hadden we vroeger ook eentje, maar na een caravanloze periode van 15 jaar hebben we er weer eentje aangeschaft. Ik wilde het al langer. Vakanties met het vliegtuig vond ik al lang helemaal niks.  Hoe halen mensen het in hun hoofd, dacht ik dikwijls, om je vrijwillig over te geven aan de ellende van vliegvelden waarbij je bij nacht en ontij als een stel makke schapen schuifelend tussen de massa met urenlang wachten je reisdoel moet zien te bereiken. Maar 2,5 uur vliegen, wordt er dan gezegd. Ja, maar alles bij elkaar wel een dag onderweg voordat je uitgeput je koffer kunt uitpakken.

Ik had ook genoeg van dat gezoek naar bed and breakfasts, hotels, vakantiehuisjes e.d. om dan je hoofd op een kussen te leggen waar al honderden mensen op gelegen hebben en waar alleen de kussensloop telkens wordt vervangen.

Ook snap ik niet dat mensen met hun volle verstand  achter het bordje van de reisleider door overvolle steden schuifelen, zodat ze kunnen zeggen dat ze in Florence, Venetië of Rome zijn geweest.  Ik kijk wel op internet.

Nee, ik wil mijn eigen koers kunnen uitzetten op momenten dat ik dat wil. We hebben in een maand tijd het mooie weer meegepakt in zuid-Limburg, in Zeeland, in Edam en in Vorden. Man, man , wat een genot. Mijn vader zei het vroeger al: Jongen; je moet je eigen kop volgen, anders hadden ze er wel een suikerbiet op kunnen zetten. En zo is het maar net!

Mei 2018

Nederlandse kinderen eten ongezond!

BMI suiker-in-pakjes-drankensuiker-in-pakjes-dranken

Ze eten namelijk minder groente en fruit dan veel andere Europese kinderen. Ze ontbijten met brood, lunchen met brood en eten brood tussendoor. Dat is ook vaak wit brood. Daarbij snacken ze  veel en drinken veel zoete drank. Per jaar eet en drinkt een Nederlands kind zijn lichaamsgewicht aan suiker!  Dit zegt hoogleraar Jaap Seidell die er met docent kinderobesitas Jutka Halberstadt een boek over schreef. Daarbij besteden we zowel als kind en als volwassene nauwelijks tijd aan een maaltijd. We eten op het werk voor de computer snel ons brood op, kinderen hebben een continue rooster en eten gemiddeld in 5 tot 8 minuten ’s middags hun maaltijd.

Kinderen houden daarbij van zoet en vet. Dat was nodig om met de moedermelk te groeien. Maar die smaak versterken we door als troost of als beloning snoepjes en snacks aan te bieden. Zo ontwikkelt de smaak zich eenzijdig. Met alle nadelige gevolgen van dien op latere leeftijd: massaal obesitas.

April 2018

Adviezen voor een gelukkig leven

Wie gelukkig wil worden, moet geen spullen meer kopen . Je wordt immers niet blij van dingen, maar van ervaringen. Daarom afgelopen week vier dagen gewandeld in zuid-Limburg! Prachtig stukje Nederland. Daar wordt een mens toch blij van! En niet van bijvoorbeeld nieuwe gordijnen. Volgens een Zwitserse filosoof slooft de moderne mens zich tegenwoordig alleen maar uit op sociale media om een geweldige indruk op anderen te maken. Zelfoverschatting, de nieuwe volksziekte. ‘We hebben ons vastgebeten in ons ego,’ zegt hij. Ban sociale media en televisie uit je leven en ga boeken lezen!

 

Februari 2018

Bij met nieuwe donorwetgeving!

 

De kogel is door de kerk. Ook Nederland kiest voor een donorwetgeving waarbij iedereen donor is, tenzij iemand aangeeft dit niet te willen. Daar ben ik uiteraard erg blij mee, met dank aan Pia Dijkstra (zie boven). Een donorsysteem waar ik min of meer mijn leven aan te danken heb. Ik had maar moeten zien dat ik destijds de lange wachttijden van Nederland overleefd zou hebben. Voor mijn gevoel had ik niet zoveel tijd meer. Dat was de reden dat ik naar België ben uitgeweken. Na 3,5 maand wachttijd was er een hart voor mij. Toch wat anders dan 2 jaar. Overigens respecteer ik volledig iemands wens om geen donor te willen/kunnen zijn. Het is ook niet niks om daarover een beslissing te moeten nemen. Ook vind ik het passend dat nabestaanden het laatste woord hebben, zelfs als de overledene zelf er geen bezwaar tegen had gemaakt.

Don’t take your organs to heaven,

Heaven knows we need them here!

 

 

Februari 2018

Onthutsend

In feite zijn het onthutsende cijfers. Volgens TNO-onderzoeker Ben van Ommen komt 60 procent van alle gevallen van kanker door verkeerde leefstijl en voeding. Voor hart- en vaatziekten zou dat maar liefst 80 procent zijn. 800.000 van de 1 miljoen suikerpatiënten type 2 zouden geen pillen meer hoeven te gebruiken als ze hun leefstijl én gewicht zouden aanpassen. Maar wat doen we in de gezondheidszorg? Juist pillen slikken. Tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Want het is natuurlijk voor artsen en specialisten veel gemakkelijker pillen voor te schrijven dan eens te gaan praten over een andere leefstijl. Zo lang als artsen ook medicijnen studeren hoef je daar dus weinig van te verwachten. We zullen zelf onze verantwoordelijkheid moeten nemen ten aanzien van gezondheid. Dat is de keuze die ieder moet maken. Daarbij moeten we ons bewust zijn dat de tabaksmaffia, de drankenmaffia en de voedingsmaffia er alleen maar op uit zijn ons verslaafd te maken met allerlei gladde praatjes om zo nog meer aan ons te verdienen. En aan onze gezondheid? Daar hebben zeg een enkele boodschap aan!

Nu valt het in onze maatschappij niet mee om aan al die verleidingen weerstand te bieden. We zijn namelijk allemaal verslaafd gemaakt. We komen er nu achter wat een deugnietenstreken er met onze gezondheid is uitgehaald. Want als je eenmaal verslaafd bent valt het niet mee daar van af te komen. Het loont echter wel….

januari  2018

Ontroerende zorg

Vijf dagen geleden griep gekregen. Het begon met wat hoesten en dan weet ik al hoe laat het is. Gaandeweg een steeds zieker gevoel met de laatste drie dagen koorts rond 39,4. Dan heb je het niet breed, althans ik niet. Eindeloze dagen en nachten. De luchtpijp zit vol en vast en hoesten brengt geen enkele soelaas. Na enkele consulten bij de huisarts vrijdagmiddag contact met het UZA.  ‘Als het zondagmorgen niet onder de 38,5 is dan gaan we je opnemen’, zegt alleskunnende secretaresse Lieve, ‘ik zal meteen Walter op de hoogte brengen’.  Dat is de transplantcoördinator van het UZA. Binnen 10 minuten een mail van Walter: beste Ad, ik zit in Zwitserland maar je kunt me altijd bellen. Alleen zondag tussen 17 en 19 uur zit ik in het vliegtuig, dan ben ik even onbereikbaar. Maar hier is het nummer van mijn collega die me dan even vervangt.’ Dit is toch ongelooflijk! Zoveel behulpzaamheid en klaar staan voor ontroert, zeker als je 39 koorts hebt.

O ja, maar niet vergeten hoor: Nederlandse specialisten vinden zich de beste. Sorry dat vergat ik even….

Januari 2018

Het Beek van…..

het beek van

Soms krijg je van die verzoeken waar je toch even over nadenkt alvorens aan mee te doen. Ik kreeg de vraag of de plaatselijke televisiezender een programma over mij mocht maken in de serie het beek van… Daar worden mensen geportretteerd die iets te vertellen schijnen te hebben dat voor anderen wellicht interessant is.  Enerzijds voelde ik me gestreeld, anderzijds wil ik mezelf  als het ware niet op de borst zitten kloppen.

Toch gedaan en achteraf ben ik er blij mee. Een afwisselend programma over het oude Hilvarenbeek, mijn geboortegrond, mijn familie, mijn werk vroeger en mijn bezigheden voor vluchtelingen nu, en natuurlijk een stukje over het geluk dat me ten deel viel: mijn harttransplantatie. Niet te veel hoor, had ik van te voren gezegd. Ik ben meer dan dat.

Nieuwsgierig?  Kijk op internet: vimeo hilvarenbeek het beek van Ad van Gool  en je komt er vanzelf.

Kerstmis 2017

Kijk niet wat de maatschappij voor jou doet, maar wat jij voor de maatschappij kunt doen.

(Inaugurele rede  John F. Kennedy 1961)

We wensen je warme feestdagen en een gezond en tevreden 2018

Ad en Nelly van Gool

december 2017

Film Hartstichting 50 jaar

In 2014 bestond de Hartstichting 50 jaar. Daar is destijds een film van gemaakt, waar ik ook even in beeld ben. Het laat de geschiedenis en ontwikkeling van de cardiologie zien, waar ik alles aan te danken heb. Voor de liefhebber: dit is de link: http://youtu.be/bOYBeYLt12I

hartstichting 1964

21 november 2017

UZA: controles en files

Het zit er weer op: de jaarlijkse meerdaagse controle in het ziekenhuis in Antwerpen. Ieder jaar, rond de tijd dat 13 jaar geleden de transplantatie plaatsvond, krijg ik een oproep voor een heel scala aan onderzoeken. Controles van alles en nog wat om te kijken of we niet onverhoopt ergens een infectie , een virus of wat dan ook hebben opgelopen. Maar het ziet er voor zover  nu al bekend weer veelbelovend uit.

Ondanks een heenreis door extreme files van maar liefst 3,5 uur (ik dacht dat ik nooit aan zou komen), verliepen de onderzoeken weer prima. Iedere keer goed om te horen dat ik met vertrouwen het nieuwe jaar in kan. En dat is geen vanzelfsprekendheid, verzekerde de cardioloog me. Trouwens: het aantal harttransplantaties in België is dramatisch teruggelopen. Dit jaar nog maar één iemand kunnen helpen met een ander hart, terwijl er 14 op de wachtlijst staan. Pfff, dat wordt lang wachten! Ik knijp opnieuw de handen dicht…….

 

13 november 2017

Trekvogelpad

Op 10 en 11 november zijn we samen met een bevriend stel begonnen aan weer een nieuw lange afstandswandelpad. Dit keer het trekvogelpad, dat begint in Bergen aan Zee om tenslotte na een hele lus onder Utrecht door te eindigen in Enschede. 414 kilometer voor de voeten. In twee dagen hebben we nu zo’n 45 kilometer afgelegd. Een kwestie van stug volhouden, ook als het weer niet optimaal is. En dat was het niet. Aan zee stormde het volop, maar dat heeft eveneens zijn charme. De eerste dag gewandeld tot Alkmaar, daarna door het echte Hollandse polderlandschap verde rgelopen tot aan Graft. Tussen kerst en nieuwjaar vervolgen we onze route. Machtig mooi om te doen. Voor ons geen Thailand, Bolivia of andere exotische oorden, nee, gewoon met onze poten in de natte klei van Noord-Holland. Heerlijk uitgewaaid. Ach, een kinderhand is gauw gevuld….

trekvogelpad bergen  trekvogelpad kaart

 

3 november 2017 

Boekpresentatie (2)

Soms zijn er van die dagen die je lang zullen heugen. Dat is plezierig als het om positieve zaken gaat.  Dat was het afgelopen donderdag. Toen werd mijn boek Hilvarenbeek in de jaren 80 gepresenteerd.  Man, wat mooi! Volle bak met een kleine 200 aanwezigen. Een droommoment. Gezellig, sfeervol, goede sprekers , iedereen enthousiast. En dus het goed gevierd na afloop. Zelfs nu nog aan het nagenieten.

FVL17452

FVL17391

2 november 2017

Boekpresentatie          video verslag: zie internet: vimeo Hilvarenbeek  Ad van Gool

Vanavond boekpresentatie van Hilvarenbeek in de jaren 80. Het belooft druk te worden. Er is ook vooraf heel veel aandacht voor geweest met een prachtig artikel in het Brabants Dagblad. Wat was ik daar blij mee! Heel Beek heeft een flyer gehad én het stond met een mooi artikel in de Hilverbode.  Iedereen die een beetje bij de tijd is weet nu van het boek af. ervan. Natuurlijk benieuwd hoe het gaat verlopen. De voortekenen zijn echter allemaal gunstig. Laat maar gaan, ik kan er niks meer aan veranderen. Ik verheug me erop.

artikel krant1 001

1 november 2017

De tijd vliegt.

Vandaag is het 13 jaar geleden dat ik getransplanteerd werd. Het is niet te geloven hoe snel dat voorbij gegaan is. De avond ervoor, ‘s  avonds om tien uur, kreeg ik een telefoontje van professor Conraads. ‘We hebben, denk ik , een heel goed hart voor u’, zei ze. Nou, daar heeft ze volkomen gelijk in gehad. Het is onvoorstelbaar wat ik allemaal kan en in  13 jaar gedaan heb. Dan heb je geluk en moet je de handen dichtknijpen.

We vieren dat overigens altijd op gepaste wijze. Gepast, omdat onze herinnering steeds teruggaat naar dat andere gezin. Waar 13 jaar geleden het onvoorstelbare noodlot toesloeg. Want ons geluk is het ontroostbare verdriet in dat andere gezin. Dat blijf ik me terdege realiseren. Dat ik zuinig moet zijn op hun daad van onmetelijke mensenliefde. Dat ben ik dan ook. Ze kunnen op de rekenen. Dank je wel, lieve medemensen…

2 nov harttr Nelly1

Oktober 2017

Nieuw boek

Op 2 november verschijnt een nieuw boek van me. Hilvarenbeek in de jaren tachtig is de titel. In het boek staan 325 foto’s met omschrijving uit de jaren tachtig. Daarmee wordt opnieuw een stukje geschiedenis van het dorp blijvend vastgelegd. Met juweeltjes van foto’s. En met mensen die er al lang niet meer zijn. Want de tijd vliegt. Dat merk je pas als je beseft dat de tijd die nog zo herkenbaar is al gemiddeld 35 jaar geleden is.

Op 2 november om 20 uur is er een bijzondere avond in Gouden Carolus in Hilvarenbeek. Twee bijzondere sprekers zijn uitgenodigd: ex-burgemeester Ligtvoet en rechercheur Ger Ligtvoet. Die zal het grootste drama uit die jaren toe gaan luchten: de roofoverval waarbij Cor kloppenberg om het leven kwam, zoals je hieronder kan lezen. Uiteraard is iedereen welkom die avond. Gratis nog wel.

1130-Ad Van Gool-29205

 

oktober 2017

Moord op eigenaar supermarkt

Het klinkt als een titel van een boek, film of  toneelstuk. Het was echter in mijn dorp Hilvarenbeek hét dieptepunt in de jaren 80. Bij een overval op een enkele weken eerder geopende nieuwe supermarkt van Albert Heijn van het echtpaar Kloppenberg, werd eigenaar Cor Kloppenberg bij een overval door vier gewapende criminelen neergeschoten. Als enige was hij op de bewuste vrijdagavond nog in zijn winkel toen het viertal binnenstormde, wat hem zijn leven kostte. De moord schokte Hilvarenbeek. Het duurde nog bijna een half jaar voordat  de vier daders werden gepakt.

Op 2 november tijdens de presentatie in Gouden Carolus van mijn nieuwe boek Hilvarenbeek in de jaren tachtig komt rechercheur Ger Ligtvoet, destijds intens betrokken bij deze moordzaak, vertellen hoe de politie destijds de daders op het spoor kwam en ze achter slot en grendel wist te krijgen. Een gecompliceerde zaak die ervoor zorgde dat de weduwe Kloppenberg met haar dochters lang doodsangsten uitstond, bang dat ze waren dat de daders terug zouden komen.

Ger Ligtvoet is één van de sprekers die op 2 november deze boekpresentatie omlijsten.  Het moet een echte Beekse avond worden die voor iedereen toegankelijk is. Gratis uiteraard. De avond begint om 8 uur. Daarna zal het boek te koop zijn.

1428-Ad Van Gool-29272

september 2017

Grenslandpad

363 kilometer. Dat is de lengte van het grenslandpad. Een lage afstandswandeling die begint in Thorn in Limburg en eindigt in Sluis in Zeeland. Beurtelings voert het pad de wandelaar door de grensstreek  van België en Nederland. Zondag 3 september hebben we de laatste etappe afgelegd. Een traject in Zeeland van 24 kilometer. We waren echtgenote Nelly en ik en een bevriend echtpaar. 15 maanden hebben we er over gedaan, ongeveer iedere maand één traject.  Telkens reden we met twee auto’s naar het eindpunt van die dag, om dan met één auto naar het beginpunt te rijden. Na de wandeltocht reden we dan weer naar de eerste auto. Na een passen afsluiting reden we dan weer nar huis. Geweldig om p deze manier het andere Nederland te zien. Nu zijn we aan het kijken naar een nieuw pad. Er lopen er genoeg: zowel in Nederland als in het buitenland.

grens Handwijzer grenslandpad kaartgrenspaal

juli 2017

Fotoboek over mijn dorp

Sinds 1980 verzamel ik foto’s van ons dorp Hilvarenbeek.  Dat had alles te maken met het feit dat ik toen een hele reeks van jaren redacteur was van een regionaal weekblad. Alle foto’s van evenementen, gebeurtenissen, jubilea etc die daarin geplaatst werden, bewaarde ik. Zo ontstond er gaandeweg een steeds meer uitdijend  archief.  Gaandeweg de jaren werd dat een verzameling van ongeveer 12000 foto’s. Het omvat de jaren 1980 tot 2000. De afgelopen jaren ben ik bezig geweest een keuze te maken uit de foto’s van1980 tot 1990. Van de 325 foto’s die tenslotte overbleven ben ik in archieven alle relevante gegevens gaan terughalen. Die ben ik nu aan het bundelen en drukklaar aan het maken. In november verschijnt het boek Hilvarenbeek in de jaren 80. Een boek dat iedere Bekenaar of degene met Beekse roots zal aanspreken. Hoop ik tenminste. Hieronder een voorproefje.

1753-Ad Van Gool-29389

                                  juli 2017

Het gaat er niet om wat je doet, maar wat je bent

 

Juni 2017   Harttransplantatie in het UZA

Vandaag was ik voor een routinecontrole in het UZA in Antwerpen. Op mijn vraag of er dit jaar al veel harttransplantaties waren uitgevoerd, zei de dienstdoende specialist: ‘Nee, het is afschuwelijk. We hebben pas één getransplanteerde. Het aanbod van donorharten is momenteel dramatisch laag.’

Al jaren daalt in België en ook in andere landen het aantal harttransplantaties. Zo werden er 20 jaar geleden 130 harttransplantaties bij onze zuiderburen uitgevoerd, vorig jaar waren dat er maar 72.

Intussen blijken er 14 mensen in het UZA op de wachtlijst voor een hart te staan. De meesten zullen daarom lang moeten wachten met soms desastreuze gevolgen. ‘Er zijn inderdaad intussen enkele mensen overleden die niet op tijd geholpen konden worden.’ Dan knijp ik me weer eens in de arm met destijds mijn 3,5 maand wachttijd. Geluksvogel…..

 

Henri Ford:

iedereen die stopt met leren is oud,

of je nu twintig of tachtig bent.

Iedereen die blijft leren , blijft jong.

Tandartsen: vooral goed voor zichzelf

Mensen met een laag inkomen gaan veel minder vaak naar de tandarts dan mensen uit de hoge inkomensgroepen. Tandartsen zijn bezorgd: hun zorg dreigt een luxe product te worden!! Dat las ik een tijdje terug in de krant.

Dank me de koekoek. Vorige week ben ik even naar de tandarts geweest vanwege de jaarlijkse controle bij de mondhygiëniste, de controle door de tandarts en ’s middags de hernieuwde vulling van een afgebroken kies. Bij de mondhygiëniste was er nauwelijks tandplak, tandvlees was prima in orde en de behandeling inclusief controle door tandarts (2 minuten) duurde in totaal 23 minuten.      ‘s Middags dan de vulling van de tand. Duur: ongeveer 24 minuten.

Vandaag kreeg ik de rekening: € 199,01.

Als ik dan lees dat tandartsen bezorgd zijn (zie boven) dan rijzen de haren me ten berge. Dat is zo hypocriet! Iedereen klaagt steen en been over de tandartsentarieven. Waarom moeten die, vaak in een halve baan, in no time een pracht huis, een tweede huis in Frankrijk, een boot en een motor verdienen? Dat is over de ruggen van gewone mensen de zakken vullen. Andere mensen noemen dat graaien en ik ben het met die mensen eens.

De tandartsen zijn bezorgd. Hoe durven ze, denk ik dan….

Vakantietijd

Schrijver David Foster Wallace (Amerika,1962 – 2008) vond luxueuze cruises hét toonbeeld van de existentiële leegte van de moderne mens.

Ik ben het volkomen met hem eens.

 

24 mei 2017                                                            Hebzucht

Thorstein Veblen was een Amerikaanse econoom en socioloog. Hij signaleert in zijn boek the theory of the leisure class dat de meeste dingen die mensen aanschaffen alleen op zijn gericht om anderen de ogen uit te steken.

De behoefte om anderen jaloers te maken is zo’n kracht dat we langzamerhand met ons allen dreigen om te komen in de spullen. Je ziet het elke dag om je heen!

Geavanceerde mobieltjes worden demonstratief op tafel gelegd; moet eens kijken hoe vooruitstrevend ik ben!!! We willen een dure auto rijden, ook als we hem eigenlijk niet nodig hebben.

Jachthavens liggen propvol met zielboten waarmee de eigenaren zelden of nooit een tochtje maken omdat ze het veel te druk hebben. Hetzelfde geldt voor het tweede huisje in Frankrijk.

Het is veel minder moeilijk dit aan te schaffen dan er gebruik  van te maken.

Zo blijkt maar weer:  Rijkdom is niet het nog meer vergaren van vermogen,  maar het beheersen van de hebzucht. De schilderijen van Jeroen Bosch staan er vol mee zoals de Hooiwagen, ofwel de toren van hebzucht, waar we zien dat mensen elkaar de koppen inslaan om bij het goud te komen.  Wat een stress….

Het is aardig om belangrijk te zijn,

het is echter nog belangrijker om aardig te zijn.

1 mei 2017

Jubileum 3

Een heuglijke dag vandaag bij ons. Het is namelijk precies 12,5 jaar geleden dat ik getransplanteerd ben. Hoeveel geluk heb je als je daarbij kunt zeggen dat het al 12,5 jaar uitstekend met mijn gezondheid gaat. Dat is niet voor heel veel getransplanteerden  weggelegd. Meestal tobben de meeste wel met het een of het ander.

In die voorbije jaren heb ik alles kunnen doen wat bij mijn leeftijd past en misschien nog wel meer. Dan mag je in je handen knijpen. Daar ben ik zuinig op, want gezondheid is het grootstegoed dat we hebben. Dat gaat niet vanzelf: ik de er het een en ander voor en ik laat er een aantal dingen voor. Vanmorgen weer een uurtje in het bos gejogd.

12,5 jaar. De tijd vliegt wordt dikwijls gezegd en dat gaat met het klimmen der jaren nog sneller, lijkt het. Een geluk is dat we zelf wel de piloot zijn.

25 januari 2017

Jubileum 2

We blijven nog even in jubileumsfeer. Vandaag 50 jaar geleden kwam ik uit het ziekenhuis na de redelijk geslaagde hartoperatie. Redelijk omdat tijdens de operatie de aortaklep was geraakt die vanaf dat moment is gaan lekken. Ook was het hart niet goed gekoeld (dat gebeurde in de begintijd nog met ijsblokjes rond het hart) waardoor de onderkant van het hart schade had opgelopen. Een soort hartinfarct, wat de pompkracht vanaf dat moment verder had aangetast.

Toch was het een heuglijke dag in ons gezin. Bij de thuisreis in de simca 100 van oom Jan stond de familie natuurlijk mij op te wachten. Mijn broers waren overigens die dag nog zeker zo nieuwsgierig op de eerste nieuwe vrachtwagen van mijn vader, die net ook die dag afgeleverd zou worden. Mijn jongste broertje van vijf gaf dat gevoel de dag van te voren feilloos aan. Op de vraag waar hij op deze feestelijke 25 januari het meest naar uit keek, naar de broer uit het ziekenhuis of naar de nieuwe vrachtwagen, antwoordde hij overtuigend: op de vrachtwagen. Broers had hij genoeg …

Ik heb het hem wel vergeven.

3 januari 2017

 Jubileum

Vandaag, 3 januari vier ik een jubileum. Het is precies 50 jaar geleden dat ik voor de eerste keer een hartoperatie moest ondergaan. Dat was in het Antoniusziekenhuis, toen nog gehuisvest in Utrecht. Een spannende gebeurtenis, want de kans van overleven was in die jaren heel wat kleiner dan nu. Open hartoperaties stonden nog in de kinderschoenen en de techniek beheerste men pas enkele jaren. Koelen van het hart gebeurde bijvoorbeeld met ijsblokjes. Mijn ouders moesten enkele nachten i het ziekenhuis blijven slapen.

Van de eerste week weet ik helemaal niks. Ik overleefde en dat konden twee van mijn drie kamergenoten in de voorbereidende week niet zeggen. En niemand van de artsen zal toen gedacht hebben dat ik deze leeftijd zou bereiken. Maar ik dacht: ik zal ze hebben.

Mazzel hebben dus.

Ik vier het wel vandaag, niet met een borrel, want de alcohol gaat door de week weer achter slot en grendel. Maar gelukkig zijn er nog worstenbroodjes over.  Van de warme bakker met worst tot het endje. Ook lekker…

DSC_0011

                    De kwaliteit van je leven wordt mede bepaald door de kwaliteit van je gedachten.

 

              We wensen u warme feestdagen en veel levensvuur in 2017.

 

Ad en Nelly van Gool

 

haretcath2 

november 2016

 Jaarlijkse onderzoeken

Vrijdag 25 november, maandag 28 en dinsdag 29 november. Tijd voor de jaarlijkse onderzoeken. Op maandagmorgen koerste ik  ‘s  morgens om 6.15 uur richting Antwerpen. Een gekkenhuis op de weg! Constant files: hollen en stilstaan. En dat zo vroeg in de morgen.  Pas om acht uur reed ik de parkeerplaats op. Op maandagmiddag een hartkatheterisatie. De arts wilde dat vanuit de pols doen. Dan mag je meteen daarna naar huis. Maar de ader bleek te dun en ondanks verwoede en pijnlijke pogingen (jee, wat wordt er dan druk gezet op pols en ader..) werd het onderzoek daar afgebroken. Dan maar door de lies. Op dat moment begaf  de apparatuur het. Nu 20 minuten kon het onderzoek verder. Pas rond zes uur ’s avonds rolde ik mijn kamer op. Nee, niet meer naar huis, 12 uur in bed blijven.  Gelukkig was er na een dag nuchter blijven eindelijk een maaltijd voor me: vier dunne sneetjes witbrood met één kuipje boter, twee schijfjes beleg en een kuipje jam. Ja dat is smullen geblazen.

Belangrijkste: de nu al bekende uitslagen zijn pico bello. En daar gaat het om.

15 november

Virusinfectie

Een pechdag. Dat werd die 15e november in meerdere opzichten. ’s Avonds was ik voor een presentatie voorde Hartstichting in Etten-Leur,. Gaandeweg het eerst uur voelde ik me zieker en zieker worden. Onder de pauze naar het toilet: volop diarree. Ik pepte mezelf op om het nog drie kwartier vol te houden maar dat liet het lichaam niet meer toe. Na drie zinnen na de pauze spurtte ik naar het toilet waar er alles uitkwam. In geen 25 jaar zo over moeten geven. Toen bibberend van de koorts meteen naar huis en sindsdien meer op het toilet gezeten dan in bed gelegen. Hopelijk duurt het niet te lang want anders mag ik bij harde wind niet meer buiten komen. Ik ben immers al drie kilo kwijt en dan wordt het toch een betje schraal.

 15 november 2016

Klapband

klapband

Soms maak je van die dingen mee waarvan je achteraf nog wel eens wat koud zweet van op je voorhoofd krijgt. Zoals afgelopen dinsdag.

Met volle snelheid (120 km) reed ik rond de middag op de A16 net voorbij de Brienenoordbrug Rotterdam in. Ik was op deze driebaans weg net een vrachtwagen aan het passeren, ongeveer op het punt waar er van rechts ook nog eens drie banen bij komen. Plotsklaps een hels kabaal! Ik dacht: is dat die vrachtwagen? Maar meteen voelde ik mijn stuur! Ik had een klapband rechtsvoor…

Ik moest nu zo snel mogelijk naar rechts, vier banen oversteken om zo bij de vluchtstrook te komen. En dat met verkeer dat links en rechts met 130 kilometer langs je scheurt en geen oog heeft voor jouw ellende van dat moment. Ik haalde het en daar sta je dan even tot jezelf te komen. En wat toen? Zelf de band maar verwisseld met het verkeer razend langs je broekspijpen. Na 20 minuten kon ik mijn reis vervolgen. Poeh, dat was schrikken….

a-beautiful-face-will-age-and-a-perfect-body-will-3409292

1 november

De ommekeer

Het blijft een bijzondere dag in ons gezin: 1 november.

Zoals bij zoveel mensen die iets traumatisch hebben meegemaakt, kennen we de periode vóór en na 1 november 2004.

1 november:

Dé dag.

De dag dat alles anders werd;

De dag dat we weer aan het leven konden gaan deelnemen;

De dag dat wij het grootste cadeau kregen dat een mens kan krijgen;

Het hart van een ander.

Onbetaalbaar.

Daar is wel een mens voor gestorven.

Een jong iemand, 17 jaar.

12 jaar al weer.

12 jaar geluk bij ons.

12 jaar  ontroostbaar verdriet bij het andere gezin.

Daarom vieren wij het gepast.

Stilstaan bij deze twee aspecten van mijn harttransplantatie.

september 2016

 Logisch redeneren

Onze kleindochter Tijntje, net vier geworden, vroeg enkele dagen na de crematie van haar overgrootoma aan mij: weet u waar oma (zo noemde zij haar overgrootoma) nu is?

Nou, antwoordde ik, ik denk dat het nu een sterretje is aan de hemel.

Nee hoor, zei ze heel overtuigend, ze is in de oven, en nu is het een brood.

Goh, dat ik daar niet aan gedacht had…..

DSCF3020

september 2016

 Uit balans

Onze bodem  raakt steeds verder uit balans, las ik in het blad van Natuurmonumenten. De voornaamste boosdoener is ammoniak. Door onze enorme veestapel komt er steeds meer ammoniak vrij dat in de bodem terecht komt. Dat zorgt voor verzuring en ophoping van stikstof, wat de bodem hiermee verrijkt. Tegelijk spoelen schaarse mineralen zoals calcium, kalium en magnesium verder

Gevolg is dat in het eten dat van het land komt niet meer deze mineralen zitten die zo belangrijk voor ons lichaam zijn. Als je daar een gebrek aan hebt, dan krijg je allerlei lichamelijke gebreken. Daarom gebruik ik voedingssupplementen die deze tekorten aanvullen.

Dat doe ik aan de hand van mijn uitgebreide bloedonderzoeken, waar steeds blijkt waar aanvulling al dan niet nodig is.

groenten

september 2016

 Wereldrecord

 Het is me gelukt. Twee keer deze week heb ik mijn eigen wereldrecord verbroken. Nee, het is inderdaad niet in de publiciteit geweest. Tweemaal in één week, niet te geloven eigenlijk. Het laat wel ondubbelzinnig zien in welke blakende conditie ik verkeer.

Donderdagmorgen liep ik 4,5 van mijn vijf kilometer zonder ook maar één stap gewandeld te hebben.

En vanmorgen slaagde ik erin om de hele vijf kilometer ononderbroken joggend af te leggen. Ik deed er 30 minuten en 40 seconden over. Een gemiddelde van nagenoeg tien. Mijn trainingen, trouw drie keer per week, sorteren wel degelijk effect. En elke keer weer voel ik me er supergoed bij. Of ik de hele wereld aan kan. ‘Ik heb een heel goed hart voor u, ‘zei de helaas overleden professor Conraads destijds bij het beslissende telefoontje. Ik weet van diverse zijden dat dit zo is.

Dank!!!!

a-039-225x300

aug 2016

Kefir

Dagelijks begin ik mijn dag met een glaasje kefir. Wat? Ja, kefir.  Het is een gezonde, frisse en lichtbruisende drank die ook veel vitamines, mineralen, essentiële aminozuren en heel veel probiotica bevat. De basis voor deze rank is water met daarbij waterkefirkorrels, wat zuur zoals citroen, wat gedroogde vruchten of iets van suikers. De kefir voedt zich door de suikers en de citroen die aan het water toevoegt. Na het fermentatieproces van ongeveer 48 uur heb je een licht tintelende drank. Waterkefir bevat rechtsdraaiende melkzuurbacteriën en gisten, en ook de vele vitaminen, mineralen en essentiële aminozuren. Waterkefir bevat een zeer kleine hoeveelheid alcohol door het fermentatieproces, dat is meestal niet meer dan 0,2%. Het blijkt heel goed voor de darmen te zijn. Verder  kan het bloeddruk- en cholesterol verlagend werken.

Om de twee dagen haal je de ‘limonade’ eruit, spoelt de kefirkorrels en dan doe je er opnieuw suiker, een halve citroen en enkele vijgen bij. Ik doe dit al jaren, trouw om de twee dagen en voel me er prima bij.

En zeg nou zelf: je kunt er ’s morgens beter mee beginnen dan met een halve fleswijn.

kefir kefirwater-2.large

aug 2016

Grenslandpad

In het weekend van 1 augustus hebben we met vrienden drie dagen in Zeeuws Vlaanderen gewandeld. Dat was het laatste (of als je andersom begint het eerste) deel van het Grenslandpad.  Normaliter lopen we dan één dag per keer, maar vanwege de afstand en omdat we allen  nog voldoende vrije dagen hadden (ik heb maar wat extra snipperdagen opgenomen) kozen we nu voor een driedaagse. Zelfs Zeeuws Vlaanderen heeft nog volop natuur en bos. Dat was een openbaring. En wat verder opviel?? DE rust!! Dat gold ook voor het Belgische deel, want ruim de helft liepen we bij onze zuiderburen. In drie dagen een 60 kilometer afgelegd.

Hoeveel mensen we op zo’n lange afstandspad tegen zijn gekomen? Twee! Je gaat immers midden dor de natuur. Misschien is dat wel de charme voor mij: weg van drukte, haast en stress. Een aanrader voor actievelingen

juli 2016

Geluk

De factor geluk is sinds 1950 in de westerse wereld niet toegenomen. Als mensen rijker worden in vergelijking tot andere mensen worden ze gelukkiger. Maar als een hele samenleving rijker is geworden is niemand gelukkiger geworden. Het extra geluk door meer inkomen is in veel westerse landen teniet gedaan door meer leed als gevolg van minder sociale verhoudingen.

Na de tweede wereldoorlog is er hier een enorme toename van depressie, burn-out, alcohol- en drugsverslaving en misdaad: een teken dat mensen niet gelukkiger zijn geworden. Het aantal depressies is toegenomen met het stijgen van de welvaart.

In de westerse wereld zitten we met een geweldige paradox:

Een samenleving die succesvol streeft naar steeds hoger inkomen, maar die nauwelijks gelukkiger is dan voorheen.  Dat is een overtuigend bewijs dat het bruto nationaal product geen maatstaf  is voor geluk. Geluk zit hem dus niet in materiële zaken.

Juli 2016

 Geen berg te hoog

We zijn er enkele weken op uit geweest, mijn vrouw en ik. Natuurlijk naar de bergen want dat is onze passie. Drie weken stralende zon, strakblauwe lucht en zomerse temperaturen rond de 30 graden. Dat alles in zuidoost Frankrijk, in de buurt van Gap. Wat een weelde om iedere morgen en tot ’s avonds laat in korte broek en polo buiten te stappen. Negentig procent van de kleding die we bij ons hadden niet gebruikt.

En dan die bergen hè. Weer diverse toppen geslecht, steeds met een gids. Fantastische inspanningen, fantastische vergezichten. Eén dag 1400 meter geklommen tot dik 2700 meter hoog. Dat is een hele boterham zoals de Belgen zeggen. Ik werd er emotioneel van dat ik dat allemaal weer kan, dat is niet te geloven. Tja en dan denk je toch weer terug aan het verleden. En aan mijn donor en diens nabestaanden die dit voor mij mogelijk maken! Dank je wel.

 Je kunt je beter in je passie verliezen

dan dat je je passie verliest.

P1050625P1050602

mei 2016

Grenslandpad

aalst 3 GRENS1 grenslandpad

Als fervente wandelaars zijn we enkele weken geleden met een bevriend echtpaar begonnen aan het Grenslandpad. Dat is een zogenaamd lange afstand wandelpad dat loopt van Thorn, het witte stadje in Limburg, naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen, ofwel tussen de Maas en het Zwin. De totale afstand bedraagt 363 km.

Op dit moment hebben we er drie etappes opzitten, van Thorn tot aan de Achelse kluis. Iedere keer lopen we rond de 20 kilometer, zodat we nu 62,5 km onderweg zijn. De route brengt ons beurtelings in Nederland, dan weer in België..

Duidelijk is dan te zien wat 150 jaar grens heeft opgeleverd. Kasseien, biermerken, telefoonpalen, bouwwijzen, richtingwijzers: er zijn heel wat cultuurverschillen die deze tocht extra boeiend maken.

Afgelopen zondag in Hamont gegeten in een Amerikaans ingerichte hamburgerzaak: de broodjes waren navenant: heel groot met hele grote hamburgers erop. Smaken deed het overigens wel. En de inrichting? Ogen tekort…..

Ja, je komt wat tegen zo onderweg.

mei 2016

Een beroerte   

De hartstichting gaat de komende jaren extra aandacht schenken aan beroerte. Het blijkt namelijk dat veel mensen de signalen ervan niet herkennen. Dat kan heel kwalijke gevolgen hebben want bij een beroerte is snelheid van essentieel belang. Als iemand binnen vier uur behandeld wordt in het ziekenhuis, kan veel latere ellende nog voorkomen worden.

Een beroerte is een verzamelnaam voor een herseninfarct en een hersenbloeding. Er gaat dan  iets mis in de hersenen. Een deel van de hersenen krijgt voor kortere of langere tijd geen zuurstof meer. Het zuurstofgebrek veroorzaakt plotseling optredende uitvalsverschijnselen.

Elk jaar krijgen ongeveer 46.000 mensen een beroerte in Nederland. 9000 mensen overlijden er per jaar aan. Meestal gebeurt dit totaal onverwacht, zonder duidelijke waarschuwing vooraf. Er zijn verschillende vormen van een beroerte: een herseninfarct, TIA en hersenbloeding.

dag-van-de-beroerte_dagenvanhetjaar.nl_

April 2016

Schone schijn

Voor de beoordeling  worden mensen tegenwoordig langs de ladder van maatschappelijk succes gelegd. Wie geen grote auto rijdt en een hoog salaris heeft, is daarom zielig. In de sociale omgang houden mensen zich veel meer bezig met uiterlijk vertoon en schone schijn dan met de essentie van het leven. Kijk maar naar facebook en Hyves: daar doen de leden een wedstrijd wie de meeste vriendjes heeft. Dat heet dan social media.

Hoe oppervlakkig zijn we met elkaar geworden…..

Maar eerlijk is eerlijk: het oog wil soms ook wat. Want mooi is ze , Sylvie…

Maart 2016

 Over macht(smisbruik) gesproken…

Casper van Eijck is een zeer gerenommeerd oncoloog, werkzaam in het Erasmus MC in Rotterdam. Hij behandelde onder andere Steve Jobs, en Sonia Gandhi, schoondochter van Indira Gandhi, de voormalig president van India, en een reeks andere beroemdheden.

Hij is trouwens in de voetbalwereld ook bekend als clubarts van Feyenoord.

In een zeer onthullend interview in de Volkskrant zegt deze beroemde oncoloog onder andere dat bij alvleesklierkanker kurkuma effectiever is dan chemo. Dat laatste helpt totaal niet. En waarom hij bij patiënten toch chemo voorschrijft? Vanwege de farmaceutische industrie. Ook moet hij daarom meewerken aan allerlei testen bij patiënten, waar de dokter niets aan heeft en de patiënt ook niet. Maar het ziekenhuis heeft nu eenmaal de 1 tot 2 miljoen euro nodig die het in ruil krijgt van die farmaceutische industrie. Daarom wil de Rotterdamse specialist gelden bijeen brengen om onderzoek te kunnen doen onafhankelijk van de industrie.

apptheek

maart 2016

Rijkdom

Rijkdom is niet het vergaren van zoveel mogelijk materieel bezit,

maar het leren beheersen van de hebzucht

maart 2016

Zout

 De komende jaren zouden tienduizenden hartinfarcten en beroertes worden voorkomen als voedingsmiddelen minder of helemaal geen zout zouden bevatten. Dat blijkt uit een promotieonderzoek.

 Als de hoeveelheid in producten zou worden gehalveerd zouden Nederlanders 40 procent minder zout binnen krijgen. Dat zou in 20 jaar leiden tot 30 duizend hartinfarcten en 53 duizend beroertes minder.

80 procent wat de mensen aan zout binnenkrijgen zit verstopt in bewerkte voedingsmiddelen.

Eigenlijk mogen we maar 6 gram hebben, maar de gemiddelde Nederlander zit op 10 gram. Veel te veel dus.

februari 2016

 Nou, nou, als je daar over nadenkt……

 De sterfte na een hartoperatie is sterk verminderd.

Dat heeft te maken met een betere samenwerking tussen hartspecialisten uit de verschillende ziekenhuizen. Die kwam in het verleden niet van de grond. Reden: de hartcentra zagen elkaar als concurrenten! Daarbij waren en zijn chirurgen overtuigd van hun eigen kunnen.

 Die arrogante houding heeft dus jaarlijks 160 overbodige overlijdens gekost. Omdat de dames en heren elkaar als concurrenten zagen. Die verbeterde samenwerking presenteren de heren en dames chirurgen op een symposium nu met veel trots. Alsof ze zich niet zouden moeten schamen voor een dergelijke hautaine opstelling.

 Weer een bewijs dat alle specialisten in loondienst moeten. Afschaffen die maatschappen. Als je én de patiënt én de bankrekening moet dienen, dat weet iedereen wat voorrang heeft. Daar kan de beroepseed niks aan veranderen, wijst de geschiedenis uit. Altijd maar weer dat verdomde geld….   

bedford

5 januari 2016

 Vrachtwagen of broer

bedford

 Vandaag vier ik een soort verjaardag. 25 januari 1967 – 25 januari 2016. Op de kop af 49 jaar geleden kwam ik namelijk thuis na mijn eerste open hartoperatie. Dat was toentertijd een heel spannend gebeuren. Het was immers nog de begintijd van de open hartchirurgie, die pas enkele jaren daarvoor mondjesmaat in enkele ziekenhuizen in Nederland was begonnen. Vergeleken met nu een vrij primitief  gebeuren met een hoge risicograad. Slechts die patiënten waar men niet langer bij durfde te wachten kwamen ervoor in aanmerking. En dat was bij mij.

Geboren met een ernstig hartgebrek had ik toch al mazzel dat ik de 18 jaar gehaald had. Want in die jaren overleed 85 procent van die kinderen voordat ze 18 jaar werden.

Op 3 januari was ik geopereerd in het Antoniusziekenhuis, wat toen nog in Utrecht was. Op een bijzondere dag kwam ik thuis. Die dag werd namelijk ook de eerste nieuwe vrachtwagen van mijn vader na maanden wachttijd afgeleverd. Daar keken mijn broers meer naar uit dan naar mijn thuiskomst, dat kon nog wel even wachten. Toen mijn jongste broertje Hans van 5 gevraagd werd wat hij het liefst had dat de vrachtwagen zou komen of zijn broer antwoordde hij eerlijk (u raadt het al) de vrachtwagen.

Ik heb het hem wel vergeven….

antonius utrect

December 2015

Verkoudheid

Vorige week werd één van mijn zussen 65 jaar. Dan trekken de broers en zus (we zijn met achten) er een dagje op uit om de jarige te verwennen. Traditie is om onaangekondigd met zijn allen voor de deur te staan ’s morgens om dan fietsend in de omgeving de diverse horecagelegenheden te bezoeken. Nu was het 10 december ijzig koud. Om het gevaar van een stevige verkoudheid te ontlopen fungeerde ik als bezemwagen.

De enige die de volgende dag verkouden was, was ik!  Verdomme. Maar betekende dat enkele jaren geleden een wekenlang verminderde conditie, nu was ik er net als voorgaande keren, in vier dagen vanaf. Dat is geen toeval. Dat heeft volgens mij te maken met mijn gezonde leefstijl (voeding!!), met het iedere morgen koud douchen en met onze infrarood sauna waar ik wekelijks enkele keren gebruik van maken.

Hoe dan ook: ik ben er mooi vanaf!

hart volwassene

December 2015

 Voeding is het beste medicijn!

 Joel K. Kahn is een gerenommeerd cardioloog en hoogleraar aan de Wayne State universiteit in Amerika. Volgens deze wetenschapper zijn hart- en vaatziekten voor een groot gedeelte te voorkomen door een gezonde leefstijl. In zijn onlangs verschenen boek geeft hij praktische handvaten hoe je qua gezondheid veel ellende kunt besparen.

 Wie goed is voor zijn hart is evenzeer goed voor zijn longen, nieren, bloedvaten en lever. Volgens hem bestaat het lichaam uit een systeem van organen die je niet los van elkaar kunt zien.

Vooral voeding is essentieel en tevens in onze moderne wereld de grootste valkuil. Dat is het beste medicijn, zegt hij, veel beter dan alle hartmedicijnen bij elkaar… Wie gezond wil blijven zal zich vooral tegoed moeten doen aan groenten en fruit en daarbij een veelvoud gebruiken van wat we tot nu toe geleerd hebben. Hij kiest dan voor biologische producten, omdat er veel meer bestrijdingsmiddelen in de andere groenten zitten dan we ons kunnen voorstellen, alle geruststellende beweringen van anderen ten spijt.

Boosdoener is volgens hem tevens de suikerhoudende frisdranken. Een blikje van deze dranken bevat al snel 10 tot 12  klontjes suiker.

 Afijn, als je het boek leest, zul je ongetwijfeld overtuigd raken van hetgeen hij te bieden heeft.

Dus met kerst en nieuwjaar nog een keer flink gas geven, dan kun je op 1 januari met dit soort goede plannen het nieuwe jaar in.   

november 2015

 Niersteenaanval

 Weet je wat pijn lijden is? Een niersteenaanval.

Woensdag begon ’s morgens een lichte buikpijn me parten te spelen. Gaandeweg de morgen was ik niet meer in staat om zelf naar de huisarts te rijden. Gelukkig heb ik broers genoeg om me heen. Toenemende ellende, ’s middags nog een echo laten maken in het Elisabethziekenhuis. De specialist constateerde dat het de galblaas niet was en de nieren niet. En wat nu? Dat is mijn competentie niet en weg was hij! De heren specialisten 2015!

De volgende dag na een ongelooflijk ellendige nacht naar het vertrouwde UZA in Antwerpen. Wat een geweldige aanpak. Hier is de patiënt degene waar het om draait, zoals het hoort.

Voortaan meteen daar naar toe en niet naar die afstandelijke geldboeren hier. Niet te geloven wat een verschil!

Intussen is de rust teruggekeerd. Gelukkig, want wat een verschrikkelijke pijn was dat twee dagen lang.

november 2015

Het wonder duurt voort

Op 1 november is het 11 jaar geleden dat het wonder voor mij en ons zich voltrok. 11 jaar dat mijn en ons leven zich totaal ten goede keerde dankzij het hart van een ander. Van een jong iemand.  Reden om daar op gepaste wijze aandacht aan te schenken. Elk jaar beseffen we namelijk dat er in een ander gezin ook teruggekeken wordt. Op een heel andere manier en vol van verdriet. Ook dat nemen we altijd in onze gedachten mee. Dank u wel lieve mensen, waar dan ook, die dankzij een daad van ongelooflijke menslievendheid mij gered hebben. Dank u wel. Dat dit besef u mag troosten.

Voor degene die dit leest: hebt u al nagedacht om een donorcodicil in te vullen? Nee? En wilt u als het zover zou komen wel een donororgaan hebben? Nou, zou u dan niet ………

september 2015

Vakantie voorbij

Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op. Voor mij en mijn echtgenote ook. Geen nood, we zijn na enkele weken buitenland weer blij thuis te zijn. En weer aan de gang te kunnen. . Geen luiervakanties van drie maanden voor ons. Na enkele weken staan we al weer te trappelen om met onze bezigheden aan de gang te gaan.  Want voor een mens is het goed om aan de gang te blijven. Overigens wel met mate. De manier zoals veel mensen in Nederland menen het leven te moeten vullen met alleen maar streven naar meer materieel bezit, is niet goed voor een samenleving. Grote audi’s en een hoog salaris voeden alleen het ego, niet de ziel.

Ik las onlangs het volgende stukje van filosoof  Satish Kumar dat wellicht even tot nadenken stemt:

‘De belangrijkste oorzaak voor de huidige crises in de wereld is onze hebzucht. Iedereen wil alleen maar meer en meer materieel bezit. Hiermee vernietigen wij onze natuur en vervuilen we de atmosfeer. We moeten veel meer gaan denken in termen van kwaliteit van leven . Geld verdienen moet je om je behoeften te vervullen en niet om je hebzucht te bevredigen. We zullen meten focussen op kwaliteit van leven en van onze relaties. Het vergaren van financieel bezit is niet hetzelfde als echte rijkdom ‘

Dit zegt Satish Kumar, een bevlogen filosoof die vindt dat het huidige economisch systeem ons regelrecht naar de vernietiging leidt. ‘We zijn pelgrims op deze wereld’, meent hij ‘geen toeristen.’

En Loesje, je weet wel, die van de uitspraken, zei het aldus:

“Hebzucht is van alle kwaliteiten de best betaalde.’

DSCF3582 DSCF3614 IMG_20150714_130230 IMG_20150717_111914 IMG_20150717_121000

 juli 205

Jodelen in Oostenrijk

 Nee, jodelen doe ik niet. Tenminste niet in het openbaar. Maar ik was wel in het land dat erom bekend staat: Oostenrijk. Een weekje gewandeld.  Lang geleden hebben we dat daar ook wel eens gedaan. Toen we nog jonger waren zal ik maar zeggen, want dat was in 1985 en 1986. Destijds klommen we in het Ötztal vanuit de buurt van Sölden naar de diverse berghutten in de omgeving. Tot aan gletsjers toe. Het liefst zo hoog mogelijk, boven de boomgrens.

Dit keer bivakkeerde ik in Voralberg, in de buurt van Bludenz. Daar beklommen we de diverse toppers, zeg maar op de grens met Zwitserland. Super weer, super appartement, super wandelgebied. Tot 2300 meter hoog, soms op handen en voeten naar boven vanwege het hellingspercentage. Maar zo mooi om te doen! En dat ik dan weer kan! Kippenvel als ik dan daar boven sta met de wereld aan mijn voeten. Een impressie.

 Juli 2015

 Leefstijl en dementie

 Steeds meer wordt duidelijk dat ook dementie in veel gevallen leefstijlgerelateerd kan zijn. Afgelopen week kwam in de publiciteit dat uit een groot onderzoek blijkt dat bij minstens 30 procent van de dementiegevallen de oorzaak gezocht moet worden in een niet optimale leefstijl. Daarbij moeten we denken aan overgewicht, roken, te veel suiker, zout en verzadigd vet. Toch goed om te weten….. Nu de discipline nog. Nou, niet bij mij, die heb ik al.

juni 2015 Hartpatiënten willen zelf beslissen

 Hartpatiënten willen samen met hun cardioloog bepalen wat de beste zorg is. Zij willen inspraak. Dit komt naar voren uit een enquête van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Samen met de patiëntenvereniging De Hart&Vaatgroep is gepeild wat voor patiënten het belangrijkste is. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie heeft voor de komende jaren een beleidsplan opgesteld.

 De uitschieter is het thema Samen Beslissen: bijna alle hartpatiënten vinden het zeer belangrijk om samen met hun cardioloog te kiezen wat de best passende zorg is. Het gaat erom dat een behandeling echt meerwaarde biedt voor de patiënt. In overleg met de arts komt de patiënt tot de best passende keuze.
  Als tweede speerpunt kwam kwaliteit van leven naar voren. Niet alles wat kán moet ook worden toegepast. “Dit is best lastig voor cardiologen die van oudsher meer getraind zijn om een medische behandeling te geven”, aldus Barbara Mulder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. “Door deze feedback van patiënten weten we in ieder geval dat we ons inzetten voor ontwikkelingen die voor de patiënt ook echt belangrijk zijn. Er is genoeg werk aan de winkel”.

 DSCF3336 DSCF3339 DSCF3355 DSCF3363 DSCF3373 DSCF3535 

Juni 2015

 Toscane

 Het echte Italië. Begin juni een weekje naar Toscane  geweest. Met een reisgezelschap bezochten we er de belangrijkste steden en stadjes. Florence, San Gimignano, Lucca, Pisa, Sienna: stuk voor stuk meer dan de moeite waard. Allemaal achter het vlaggetje van de reisleidster aan. Dat was nodig, want over populariteit hebben ze daar niet te klagen.

Prachtige natuur, heerlijk weer, vriendelijke Italianen en een rustige levensstijl. We kunnen er nog wat van leren met ons druk, druk, druk….

 

Roken nog dodelijker dan gedacht.    mei 2015

Roken is nog dodelijker dan gedacht. Dat blijkt uit internationaal onderzoek bij 15.000 mensen waar de UGent aan meewerkte.

Patiënten met COPD, een chronische longziekte, hebben dubbel zoveel kans om te sterven aan plotse hartdood. Negen op de tien COPD-patiënten krijgt de ziekte door te roken.

 Onderzoekers van de UGent hebben samen met collega’s van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam 25 jaar lang de toestand opgevolgd van 15.000 mensen ouder dan 45 jaar. Ze gingen na of plotse hartdood vaker voorkomt bij mensen met COPD. Dat is een chronische ontsteking van de longen, een ziekte waar naar schatting 600.000 Belgen aan lijden. Het overgrote deel (90 procent) krijgt de ziekte door te roken. Ze hebben last van kortademigheid en moeten veel hoesten.

 

    Suiker, het witte vergif.    April 2015

 Onlangs heeft de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie,  een waarschuwing doen uit gaan over suiker. We eten in de wereld veel en veel te veel suiker. Het wordt intussen het witte vergif genoemd. Een van de koplopers in de wereld wat betreft het suikergebruik is Nederland. Terwijl een mens maximaal omgerekend zes klontjes per dag zou mogen nuttigen, gebruikt de gemiddelde Nederlander er maar liefst 24!! Juist, vier maal zoveel.

Gevolg: een tsunami van overgewicht, van suikerziekte en van hart- en vaatziekten.

Wellicht denkt u dat het bij u wel meevalt, maar de valkuil zit hem in het feit dat ons voedsel en onze drankjes vergeven zijn van suiker. Dat zit zelfs al in potjes olvarit en in liga. Enkel bedoeld om ons verslaafd te maken aan zoetigheid, zodat we het in steeds grotere hoeveelheden gaan consumeren.

Kijk er maar eens de Brandpuntuitzending van 31 maart op na: in kant en klare soepen zitten 14 klontjes suiker, in ketchup 56 klontjes. De schellen vallen je van de ogen….  

 

aantal-suikerklontjes-per-glas-frisdrankcola

 

Pelgrimspad

 Onlangs hebben mijn vrouw en ik twee dagen gewandeld in Zuid-Limburg. We maakten een lange afstandspad af : het Peerkespad. Dat loopt van Tilburg naar Wittem, van de zalige Peerke Donders naar de Heilige Gerardus Majella. We troffen het met het weer. Op beide dagen zaten we ’s morgens in bus en trein om daarna te voet zo’n 20 kilometer te overbruggen waar we onze auto hadden staan. Wandelen: het is zo ontspannend om te doen. Grote voordeel: midden door de natuur, je komt bijna niemand tegen.  En ook nog eens gezond.  

 

PeerkePad-EtappesPEERKE1

Spataders…. maart 2015

Soms zie je mensen die over hun kuiten dikke blauwe kabels hebben lopen. Spataders! Meestal geen fraai gezicht. Wat zijn dat eigenlijk? Nou, spataders zijn verwijde aders in de benen. Ze belemmeren de normale terugstroom van het bloed naar het hart. Spataders kunnen klachten als pijnlijke benen of kuiten veroorzaken, met name na lang staan. Aders vervoeren bloed naar het hart. In de benen moet het bloed tegen de zwaartekracht in omhoog worden gestuwd. Daarom bevatten de aders kleppen die verhinderen dat het bloed terugstroomt. Als deze kleppen niet meer goed sluiten, stroomt er bloed terug in het been. Door de hogere druk rekt de ader uit, waardoor een spatader ontstaat.

 

aderklep

Over billen en buiken… maart 2015

 

OXFORD – Vrouwen met een ‘big booty’, stevige billen dus, zouden gezonder zijn dan vrouwen met een bescheiden achterwerk. En ook aantoonbaar langer leven. Hun maten, gewicht en gezondheidssituaties werden uitvoerig onderzocht door de Universiteit van Oxford. De gegevens van meer dan 16.000 vrouwen werden daartoe geanalyseerd. De onderzoekers ontdekten dat vrouwen met dikke billen een lager cholesterolgehalte hebben en meer hormonen produceren die suikers tegengaan. Daardoor zouden zij ook minder kans hebben op diabetes mellitus (suikerziekte) en hart- en vaatziekten. Tja, en dat niet alleen: ook werd bij deze dames een hoger gehalte aan Omega 3-vetten vastgesteld. En dat zou weer goed zijn voor de ontwikkeling van de hersenen.

Nou, ik geloof dergelijke onderzoeken echt niet. Daarom ga ik zelf onderzoek doen. Dat u het maar weet dames….

 

bewerkt-voedsel  

  Ongezonde voeding of vulling       Februari 2015

 

Van 5 tot 11 april is er weer de jaarlijkse collecte van de Hartstichting. Afgelopen jaren lag de gemiddelde opbrengst rond de vier miljoen euro.

De Hartstichting geeft  met dit geld en met allerlei andere inkomsten onder meer voorlichting over hart- en vaatziekten, medisch onderzoek en behandelingen. En ook hoe je hart- of vaatziekten kunt voorkomen.

Dat is hard nodig want één ding wordt steeds duidelijker: bij een gezonde leefstijl zou maar liefst 80 procent van alle hart- en vaatziekten voorkomen kunnen worden of kunnen worden uitgesteld. Dat is me nogal een boodschap.

Leefstijl is hierbij het sleutelwoord. Hebt u deze week Jinek gezien? Daar ging het onder andere over de voedingsmiddelenindustrie. Als u denkt dat die begaan zijn met onze gezondheid, dan moet u dit programma maar eens terugkijken. Die industrie is alleen er maar op uit om ons te verleiden hun producten nog meer te kopen. Daarvoor gooien ze  van alles in wat eigenlijk niet deugt: zout, vet en suiker. Lekker? Jazeker. Gezond? Absoluut niet.

Gewetensvraag: hoeveel ongezonde producten zaten er dit weekend bij uw in de boodschappenwagen bij de super? 70 procent??

Overgewicht    Februari 2015

 Overgewicht is geen persoonlijk probleem maar een maatschappelijk probleem. Dat zegt Frank van Berkum, beter bekend als dokter Frank, huisarts. Hij trekt ten strijde tegen de tsunami aan overgewicht die de westerse wereld overspoelt. Ziekenhuizen zijn volgens hem het afvalputje geworden van de dikmakende maatschappij. We laten ons teveel verleiden tot het kopen en consumeren van ongezonde en overbodige calorieën. De gevolgen van het daaruit vloeiende overgewicht zijn de bekende welvaartsziekten: kanker, hart- en vaatproblemen, dementie, artrose, galstenen. Daarbij is afvallen niet alleen goed om gewicht kwijt te raken, nee, het zorgt voor een gezonder lichaam.

Verzorgingsstaat  jan 2015

 De regering is bezig om de kostenstijging van de gezondheidszorg terug te dringen. Dat is een drogreden. Ga er maar aanstaan als je aow hebt en een echtpaar is ziekelijk. Dan moeten ze om te beginnen al 750 euro aan eigen risico per jaar ophoesten om zorg te kunnen krijgen! Hoezo terugdringen?  De collectieve lasten worden alleen maar verplaatst naar de particulieren.

Marcel van Dam schrijft verder in zijn laatste column in de Volkskrant: ‘De grootste verandering is de totale economisering van onze samenleving. Menselijke verhoudingen, gevraagde prestaties, het onderwijs, de arbeidsmarkt, de verzorgingsstaat, alles is of wordt dienstbaar gemaakt aan economische wedijver en groei.’

We zijn nog nooit zo rijk geweest en er zijn nog nooit zoveel graaiers geweest. Hup, nog meer op de VVD stemmen…

 

Scheiding jan 2015

 DSCF2972

We liggen in scheiding. Tja, je moet er wat voor over hebben als hartgetransplanteerde. Oorzaak is een forse verkoudheid van mijn partner. In dat geval is het voor mij oppassen geblazen. Hoe voorkom je vanwege je verminderde weerstand dat jij het overkrijgt? Overdag lukt het nog wel om een veilige afstand te bewaren. Maar zonder onze slaapkamergeheimen prijs te willen geven: hoe zorg je er in je slaap voor dat je genoeg afstand houdt om niet in elkaars ademstroom te komen liggen? Een plek op de grond of de logeerkamer: nee, met het koude weer was dat geen optie. Daarom voor een eigen oplossing gezocht; een scheidingswand tussen de kussens. Het lijkt een uitstekende oplossing maar of deze inderdaad werkt zal de nabije toekomst uitwijzen. Er is overigens geen patent op aangevraagd.

Ad van Gool opent schrijverscafé jan 2015

 

‘Een uur met ……… een Beekse schrijver’ wordt geopend met Ad van Gool Een schrijverscafé in de bibliotheek, vanaf vrijdag 16 januari. Een maal per maand een goed gesprek van Kees van Kemenade met een Beekse schrijver, die iets vertelt over zichzelf en zijn of haar werk, en bovendien voorleest uit een van de boeken. De auteur gaat in gesprek met het publiek, dus iedereen kan vragen stellen. Je hoeft de boeken niet eens te hebben gelezen, maar misschien is het een mooie aansporing om iets van het werk van de auteur ter hand te nemen. . De eerste serie van vier schrijvers wordt geopend door Ad van Gool. Deze zoon van een molenaar werd in 1948 in Hilvarenbeek geboren. Uiteenlopende boeken ‘Mijn vader was Bernard van Gool en hij heeft mij de liefde voor het molenaarsvak bijgebracht. Een van mijn eerste boeken ging ook over het familiebedrijf dat nog steeds bestaat. Zelf koos ik voor het vak van leraar, maar de liefde voor de molen en de hele cultuur er omheen bleef bestaan. Dat resulteerde in het boek “Van billen tot kruien”. Wie de titel wat cryptisch vindt, kan er bij het schrijverscafé gerust naar vragen. Ik leg het wel uit.’ Ad van Gool is een zeer veelzijdig auteur met een wel zeer uiteenlopend repertoire. “Typisch Beeks” bijvoorbeeld gaat over gewone Bekenaren, die toch allemaal een bijzonder verhaal hebben. En wat zoal nog meer? ‘Over de brandweer, dat heeft mij altijd mateloos geïnteresseerd; mijn broer is de plaatselijke brandweercommandant. Ik kon er zelf geen lid van worden, vanwege mijn aangeboren hartafwijking. De twee boeken die ik over mijn hartprobleem en over mijn transplantatie schreef, zijn denk ik het bekendst. Ze hebben nogal wat losgemaakt. Ik geef als ervaringsdeskundige heel veel lezingen voor de Hartstichting over hoe mensen hun hart in bescherming kunnen nemen. En wat is er nog meer? Over de Kempen, fotoboeken met opnamen gemaakt vanuit een luchtballon. Over de bevrijding van onze streek in 1944 met ervaringen van ooggetuigen. En natuurlijk ook nog bijdragen aan tal van tijdschriften.’ De ruime variatie aan onderwerpen en het feit dat Ad van Gool een grote ervaring heeft als spreker staan garant voor een boeiende opening van het Hilvarenbeekse schrijverscafé. . De eerste aflevering van “Een uur met …… een Beekse schrijver” vindt plaats in de bibliotheek, thuis in Cultureel Centrum Elckerlyc. Op vrijdag 16 januari, aanvang 19.30. De toegang is gratis. De volgende avonden van het schrijverscafé vinden ook weer plaats op de derde vrijdag van de maand. Gast op 20 februari is Hilda Schalck

Ad van Gool is de eerste gast van het Beekse schrijverscafé in de bibliotheek

 

Druk-druk-druk

12 januari 2015

Mensen die het druk druk hebben, willen laten geloven dat ze geleefd worden door hun werk.

Nou, dan heb je het ver gebracht!

topsalarissen hebzucht

Januari 2015

 Hebzucht

De belangrijkste oorzaak voor de huidige crises in de wereld is onze hebzucht. Iedereen wil alleen maar meer en meer materieel bezit. Hiermee vernietigen wij onze natuur en vervuilen we de atmosfeer. We moeten veel meer gaan denken in termen van kwaliteit van leven . Geld verdienen moet je om je behoeften te vervullen en niet om je hebzucht te bevredigen. We zullen meten focussen op kwaliteit van leven en van onze relaties. Het vergaren van financieel bezit is niet hetzelfde als echte rijkdom ‘.  Dit zegt Satish Kumar, een bevlogen filosoof die vindt dat het huidige economisch systeem ons regelrecht naar de vernietiging leidt. ‘We zijn pelgrims op deze wereld’, meent hij ‘geen toeristen.’  Maar iemand die niet met die vernietiging en hebzucht mee kan of wil doen, kieperen we over het randje en kijken we meewarig aan. Andere kwaliteiten tellen immers niet meer… Kijk maar eens om je heen, dan weet je precies wat hij bedoelt. Tenminste als je niet blind bent en alleen maar bezig bent met de oppervlakkigheid van het leven.

24 december 2014

 

Wees in vrede, rust en harmonie met alles wat is.

Confucius (Chinees filosoof (551 v.C. – 479 v.C.)

 

Wij wensen een ieder een vredige kerst en een harmonisch 2015.

 

Ad en Nelly van Gool

 

 

22 november 2014

 Ganzenvoet

 Begin november ben ik weer drie dagen binnenste buiten gekeerd in het UZA in Antwerpen. Een veilige gedachte dat we zo voortreffelijk onder controle worden gehouden. De eerste uitslagen zijn weer prima. Bij mijn conditietest op de hometrainer kwam ik tot 220 watt en dat schijnt voor mijn leeftijd heel goed te zijn.

Toch had ik al enkele weken niet meer kunnen trainen want vanwege een knieblessure lig ik er een tijdje uit. Een ganzenvoet, zegt een geraadpleegde deskundige. Dat is een bot waar diverse pezen van verschillende spieren bij elkaar komen. Het zit net onder de knieschijf, iets aan de binnenkant van het been. Knieblessures vragen meestal een lange hersteltijd. Hopelijk bij mij niet. Nou ja, wat ik mee heb is natuurlijk dat ik nog jong ben. 

 

21 november 2014

Gezondheidsapotheek

IMG_20141117_151832 IMG_20141119_140618 IMG_20141119_143723

 Enkele dagen verbleven in een vakantiehuisje in Nieuwvliet Bad. Ondanks de tijd van het jaar (half november) troffen we het met het weer. Bewolkt, af en toe zon, weinig wind en een temperatuur van een graad of tien. Uitstekend weer voor een strandwandeling.

Daarnaast diverse plaatsen en plaatsjes in de omgeving bezocht: Brugge, Cadzand Bad, Sluis, Oostburg. Verder is Zeeuws-Vlaanderen zo leeg als het maar zijn kan. Pffff, nee, ik zou er niet willen wonen.

Sommige Belgen zijn dat gezeur over fout voedsel blijkbaar zat. In grote neonletters stond er boven een friteskraam in Brugge: gezondheidsapotheek. Lachen toch……

 

1.3.1. Vanaf 1994 

31 oktober   Bijzonder weekend

 Dit wordt voor mij en ons een bijzonder weekend. Vandaag 10 jaar geleden veranderde mijn leven namelijk ingrijpend.  Op 31 oktober 2004 ging om 10 uur ’s avonds de telefoon.  Professor Conraads uit het UZA uit Antwerpen aan de lijn. ‘We hebben een heel goed hart voor u!’

Een aantal uren later had ik mijn zo fel begeerde nieuwe hart en kwam ik in een andere wereld terecht. Het vervolg is bekend. Al tien jaar kan ik weer met de stroom mee. Mijn gedwongen kluizenaarschap heb ik destijds in de operatiezaal achter kunnen laten. Een wonder en dat is het nog altijd. Een wonder ook dat ik koester en waar ik als geen ander zuinig op ben.

Ons gezin kan in dankbaarheid terugkijken op die voorbije tien jaar. Maar alles heeft zijn keerzijde. Wij weten dat aan de andere kant, bij de nabestaanden van mijn donor, het verdriet weer intens zal zijn. Daar was het tien jaar geleden ook een keerpunt. Maar dan in negatieve zin. Een jong iemand is me gezegd. Die heeft met zijn nabestaanden mij gered. Daar wil ik deze dagen ook aan terugdenken.

Trouwens u die dit wellicht leest: bent u zich al als kandidaat donor opgegeven?

1a2f0f2a34ahrtal  wijnproeven

Het Ahrdal

 Het was deze week een week van uitersten. Eerst een hele bijzondere ontmoeting, daarna vier dagen wandelvakantie met een vriend van me.

We hadden gekozen voor de Rotweinwanderweg. Dat is een uitgezette wandelweg in het Ahrdal in Duitsland. Helemaal niet zover, van ons af slecht een dikke tweehonderd kilometer, maar met een heel ander landschap dan hier.

Prachtige dorpjes en een heerlijk heuvellandschap met veel wijncultuur. Vergezichten, de reuk van rijpe druiven die massaal geplukt werden, schitterend weer. Het was drie dagen genieten.

In totaal hebben we die drie dagen 75 kilometer afgelegd: de Rotweinwanderweg op en neer van Bad Bodendorf naar Altenahr en terug. Een aanrader voor iedereen. Nou dan niet dagelijks die afstanden want met volop klimmen en dalen was het mijn wandelcompagnon de eerste dag te veel. Na zeven uur was hij bekaf en niet meer in staat te eten.

Dan blijkt weer eens wat een geweldige conditie ik heb. Dat kan ook niet anders met een zo voortreffelijk hart dat mijn donor en diens nabestaanden me gegeven hebben. Een lot uit de loterij, voor mij en ons van onschatbare waarde. Dat het aan de andere kant een troost moge zijn…..

September 2014

 Verkoudheid

Ieder jaar kan ik er de klok ongeveer op gelijk zetten. Half september word ik verkouden. Er helpt geen moedertje lief aan. Ondanks koud douchen, op tijd naar bed en geregeld in onze infrarood sauna: als het weer omslaat gaat er bij mij ook een knop om. Van verre voel ik het aankomen.

Een verbetering is wel dat ik er nu meestal sneller vanaf ben. Dit keer (en het zat heel erg diep de eerste dagen) was de ergste pijn na een week geleden. Nu zijn we anderhalve week verder en ik heb nog een geringe last van de naweeën. Maar dat mag geen naam hebben. Mijn hardlooprondes in het bos vlakbij ons heb ik weer opgepakt en de conditie is terug op het eerdere peil.

donorrun1

Augustus 2014

Donorweek van 12 tot 19 oktober

In de Donorweek van 12 tot 19 oktober worden twee Donorruns gelopen om aandacht te vragen voor orgaandonatie. Getransplanteerden laten er zien dat je na een transplantatie een positief leven kunt leiden. Dit jaar zijn er tijdens deze donorweek  twee edities van de DonorRun: tijdens de Eindhoven Marathon op 12 oktober en tijdens de Amsterdam Marathon. Een belangrijk doel van de Donorweek is mensen stimuleren hun keuze – Ja of Nee – vast te leggen in het donorregister. Deelnemers aan de DonorRun proberen minstens 10 donorregistraties te werven.

Iedereen kan deelnemen aan de DonorRun als individuele deelnemer of als team. Inschrijving voor de 5 km run in Eindhoven sluit op 14 september, voor Amsterdam is de sluitingstermijn 30 augustus. 

Je kunt je inschrijven via www.donorrun.nl. Dat kost 18,50 euro. Wanneer je je hebt ingeschreven voor de DonorRun, krijg je het DonorRun 2014 t-shirt ter warde van 18 euro thuisgestuurd.

 Augustus 2014

bosloop1

 Hardlopen

 De mooiste morgens om te lopen zijn voor mij de zaterdag en zondag. Als je dan vóór acht uur op pad gaat, is de wereld nog zo heerlijk rustig. Het diersoort mens rust nog en dan valt er een heleboel drukte, lawaai en ander ruis weg. Ik liep vanmorgen, begeleid door een mager zonnetje waarbij de zonestralen zo aarzelend door de bomen schijnen, door ‘mijn’ bos. Ik kom er namelijk minstens drie keer in de week. Ik werd blijkbaar geïnspireerd door de omstandigheden, want ik kon vanmorgen blijven lopen. Mijn hele ronde van 5 kilometer afgelegd zonder ook maar een keer te hoeven wandelen. En of ik dan moe ben? Ik voel me na afloop altijd super. Lekker douchen en dan ontbijten met de krant. Een mens heeft niet zo veel nodig om zich goed te voelen….

 

Dementerenden

Hart- en vaatziekten en dementie

juli 2014

 Er is lang gedacht dat dementie een ziekte was die iedereen zou kunnen treffen. Het was het wrede lot of je er door getroffen wordt of niet. Steeds meer echter groeit het inzicht dat menigeen dit noodlot kan ontlopen.  

Steeds duidelijker wordt namelijk dat dit in veel gevallen kan worden voorkomen door de aanvoerroutes naar het hoofdzo schoon mogelijk te houden. Bloedvaten en bloedvaatjes die dichtslibben belemmeren de doorvoer van zuurstof en voedingsstoffen. Anders gaan bloedvaatjes in de hersenen lekken en dichtslibben en dat geeft stille bloedingen, ontstekingen en littekens. Overgewicht, voeding en weinig beweging worden naast roken, alcohol en hoge bloeddruk gezien als de boosdoeners.

 Zelf ben ik vanmorgen weer gaan hardlopen. Half acht was ik in het bos. Trouw, drie keer per weer ren ik er rond. En dan eten: geen brood, geen zuivel, zo weinig mogelijk bewerkt eten. Want dat is het allerbelangrijkste: waar we ons mee voeden.

juli 2014

 Hartstichting kiest nieuwe prioriteiten

 Onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten krijgt de hoogste prioriteit van de Hartstichting de komende jaren. Andere belangrijke investeringen zullen gaan naar onder meer hart- en vaatziekten bij vrouwen en een betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen. Dat is de uitkomst van een oproep van de Hartstichting aan de samenleving om te laten weten welk onderzoek prioriteit moet krijgen. Bijna 12.500 mensen brachten hun stem uit. De Hartstichting vroeg wetenschappers, patiënten en hun naasten, zorgverleners, donateurs en vrijwilligers hun stem uit te brengen. Op basis daarvan koos de Hartstichting voor nieuwe speerpunten.

Naast de genoemde komt er nog bij acute behandeling van beroertes en nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden. Dat dit laatste  nodig is, wordt duidelijk als men weet dat meer dan de helft van de bevolking in Nederland overgewicht heef ten te weinig beweegt. .

juni 2014

Wereld Niet Roken Dag en de Hartstichting

 We hebben naast dierendag, vaderdag of moederdag nu ook een Wereld Niet Roken dag. Dat is 27 mei. Dit jaar stond deze in het teken van de accijns op tabak. Het verhogen van de prijs van tabak blijkt het beste instrument om het roken terug te dringen. Dinsdag 27 mei trok de Alliantie Nederland Rookvrij! met als woordvoerder de voorzitter van de Hartstichting Floris Italianer naar de Tweede Kamer om een petitie aan te bieden aan de vaste commissies voor Financiën en voor Volksgezondheid. De boodschap was om bij het bepalen van de accijnzen niet alleen schatkistopbrengsten, maar ook volksgezondheid te betrekken. Omdat veel rokers bij prijsverhogingen van sigaretten overstappen naar shag werd geadviseerd om de accijns hierop eveneens te verhogen.

 Dat roken slecht is, bleek onlangs weer uit nieuwe wetenschappelijke onderzoeken. Van de rokers sterft de helft vóór hun 65e levensjaar als rechtstreeks gevolg van het roken. 25% van alle rokers zal circa 10 jaar eerder dood gaan. Roken is zelfs in Nederland de belangrijkste oorzaak van voortijdige sterfte. Kortom rokers: tel uit je winst

 

19 mei 2014

Wubbo Ockels overleden

Nederlands beroemde astronaut liet een heldere boodschap na die me uit het hart gegrepen is:

‘Het is genoeg, we zijn te ver gegaan. De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht”, opende Ockels zijn brief. “We zijn door de natuur geraasd, vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen en de manier waarop we zaken doen.” Maar zolang de mensen hun ego en status laten afhangen van de grootte van de auto en de hoogte van het salaris is er weinig hoop. Al die mensen weten niet dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vanaf anderhalf maal modaal meer geld het geluk niet meer doet toenemen.  Het enige wat met die statusleefstijl toeneemt , zijn burn-outs, depressies en overspannenheid.

audi-a5-03

Matig eten verlengt leven

Mei 2014

Het wordt steeds meer duidelijk dat voeding van grote betekenis is voor ons lichaam. Allerlei onderzoeken tonen dat aan. Zo blijkt dat veel groenten en fruit tot 42 procent minder kans geeft op overlijden. Dan moeten we wel meer innemen dat het voedingscentrum adviseert. Nu loopt deze organisatie al veel jaren achter de feiten aan, maar dat terzijde.

Een Amerikaans onderzoek wijst uit dat matig eten het leven aanzienlijk kan verlengen. Niet alleen leeft iemand dan langer, ook zal deze veel langer gezond blijven.  Ik probeer op die manier te eten.  Gevolg is dat je op een gewicht komt te zitten dat voor velen als te mager wordt ervaren. Zo zei onlangs iemand die 20 kilo te zwaar was tegen me: ‘je bent te dun vind ik.’ Ik antwoordde: ‘jij bent te dik, dat weet ik’.  Hij vond dat niet aardig. Overigens verdedig ik me niet hoor, ik vind dat allemaal prima.

Helaas zijn voor velen de verleidingen in onze supers zodanig dat velen er geen weerstand aan kunnen bieden. Als je daar eens kritisch rondkijkt zie je dat minimaal 70 procent van de producten absoluut niet gezond is voor de mens. Maar wel lekker… En dat is nu het probleem. Daarom dat in Amerika nu drie vierde van de mensen te dik is! Wij komen daar razendsnel dichterbij..

 Stedelijk museum Den Haag

 April 2014

Enkele weken geleden met een vriend naar het Stedelijk Museum in den Haag geweest. Vooral bekend door het werk van Piet Mondriaan. Tijdelijk zijn er een aantal oude meesters ondergebracht uit het Mauritshuis, dat momenteel verbouwd wordt.

Natuurlijk een foto gemaakt van elkaar voor het beroemdste schilderij van Mondriaan: Boogie Woogie.

 

 naamloos

 

Efteling

maart 2014

Het is geen wonder dat de Efteling al zoveel tientallen jaren massa’s mensen trekt. Want wat is het een geweldig park. Het tweede weekend zijn we er met het hele gezin, inclusief kleinkinderen, een dagje geweest.

Eigenlijk is een dag dan te kort. Alleen het sprookjesbos was voor Gijs en Tijntje natuurlijk onvergetelijk.  Holle  bolle Gijs, Ezeltje strek je, Roodkapje, Lange Jan, paddenstoelen (inderdaad rood met witte stippen) waar muziek uit komt! Het is bijna teveel voor een kinderziel om ineens allemaal te bevatten. Maar ook als volwassene kijk je je ogen telkens uit naar zoveel verzorgde schoonheid. Aan ieder detail is gedacht.

Na een week dreunt het carnavalfestival nog af en toe door het hoofd. Ik had het er graag voor over….

DSCF2279 DSCF2265

DSCF2231DSCF2229

DSCF2232 DSCF2257

DSCF2285

Leefstijl

maart 2014

 Aan een optimaal gezonde levenswijze hangt een winstuitkering.  ‘Mensen kunnen hun leven met ongeveer 15 jaar (…) rekken door gezond te leven.’ Dat is de stellige overtuiging van vaatchirurg Taco Smits en cardioloog Peter Zwart. Beiden zijn verbonden aan het Ziekenhuis Bernhoven in Oss.

De twee dokters gaven onlangs een opvallende publiekslezing, waarin zij spraken over oorzaak en gevolg van hart- en vaatziekten. Grootste boosdoener is volgens hen een ongezond levensstijl. ‘Roken, veel drinken, overgewicht en vet eten. Dat zorgt er allemaal voor dat mensen van binnen dichtslibben. Dat gaat langzaam’, zei dokter Zwart tegenover het Brabants Dagblad. ‘Mensen merken het vaak pas laat of komen niet zo snel als ze iets voelen. Daar willen we hen bewust van maken.’

Molenlezing

februari 2014

Al vier jaar toer ik met mijn molenlezing stad en land af. Destijds schreef ik een boek over de traditionele windmolen: Van billen en kruien. Ik durf te zeggen dat ik een zeer gevarieerde, aansprekende lezing heb, waar alles in zit. Niet alleen voor mannen of techneuten, maar in feite is deze voor iedereen geschikt.

Ik kom bijvoorbeeld bij verzorgingstehuizen, bij heemkundige kringen maar ook heel veel bij vrouwenverenigingen. Dat komt door de afwisseling: een tentoonstelling, spookverhalen, spreekwoorden, de klucht van Bredero, filmpjes, gedichten, het houdt de aandacht van iedereen twee uur moeiteloos gevangen.

Afgelopen week was ik bij de historische kring in Hoogland bij Amersfoort. Als er een 40 aanwezigen zijn, dan zijn we tevreden zei de voorzitter. Het werden er ruim 80. Het werd een sprankelende voorstelling. Alleen maar positieve reacties kreeg ik enkele dagen erna te horen.

Ja, bij zoiets rij ik na afloop fluitend naar huis en ben ik best een beetje trots op mezelf. Dat mag toch wel of niet?

DSC01337bezichtiging molenonderdelen.

Hartstichting 50 jaar

29 januari 2014

 De hartstichting bestaat dit jaar 50 jaar. Destijds in 1964 opgericht door twee cardiologen: professor Snellen van het universitair ziekenhuis in Leiden en professor van Nieuwenhuizen van het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein (toen nog Utrecht…).

Met beide artsen heb ik van doen gehad. Op 5 jarige leeftijd heeft in Lieden prof. Snellen mij onderzocht. Laten we hopen dat de medische wetenschap oioit zo ver komt dat uw zoontje geopereerd kan worden, zei Snellen toen tegen mijn ouders. Een open hartoperatie bestond toen immers nog niet. Wel in 1967, toen ik in het Antoniusziekenhuis voor de eerste keer werd geopereerd. Van Nieuwenhuizen was daar mijn cardioloog.

 Afgelopen woensdag 29 januari was de stichtingsdag. Daar is een documentaire gemaakt over 50 jaar hartstichting. Een verkorte versie staat nu op internet en het is altijdleuk als je daar zelf in voorkomt.

Heb je interesse om me daar te zien: www.hartstichting.nl/50-jaar

 

antonius utrect

25 januari 2014

Een historische dag

Een bijzondere dag vandaag. 47 jaar geleden kwam ik namelijk na een maand ziekenhuis en na mijn eerste hartoperatie weer terug in Hilvarenbeek. Dat was dus in 1967. Een spannend gebeuren was tot een goed einde gebracht. Want spannend was het, zeker voor mijn ouders. Die moesten zelfs in het ziekenhuis overnachten. Dat ziekenhuis was het Antoniusziekenhuis, toen nog gevestigd in de Jan van Scorelstraat in Utrecht. Van de vier  patiënten die in diezelfde week geopereerd werden, overleefden er twee.

Op de terugreis naar Hilvarenbeek met de simca 1000 van mijn oom Jan, legden we aan in wegrestaurant De Lucht. Ik wilde per sé een pilsje, want dat had ik in de zware weken daarvoor mezelf beloofd. Het smaakte echter van geen kanten en de rest van de dag had ik volop lichte ritmestoornissen.

Het was trouwens toch een historische dag voor ons gezin. Diezelfde dag zou de namelijk  al maanden daarvoor bestelde nieuwe vrachtwagen van mijn vader eindelijk geleverd worden. Toen de dag ervoor mijn broertje Hans van 5 gevraagd werd wat hij het liefst had: dat zijn broertje uit het ziekenhuis kwam, of dat de nieuwe vrachtwagen kwam…..

U raadt het al.

Afijn, ik heb het mijn broer intussen vergeven.

Januari 2014

 Beweging steeds belangrijker

Afgelopen week  doorgebracht aan de Moezel in Duitsland. Heel veel gewandeld en gejogd.  Dat kon met mooi, open, veelal zonnig weer.

Ik ben er steeds meer van overtuigd geraakt dat beweging essentieel is voor de mens. Die is immers niet gemaakt om een dag achter de computer te zitten en daarna een avondlang voor de televisie te liggen.

Nee, een mens moet bewegen.

Niet bewegen is net zo slecht als roken, menen sommige specialisten. Ik geloof het graag.

Door regelmatig te bewegen zal de bloeddruk dalen, het verbetert de spijsvertering en het cholesterol zal minder worden. De hartspier wordt getraind en daar wordt deze alleen maar sterker van.

Bewegen doe ik overigens niet om af te vallen. Daar is maar één remedie voor: minder eten. Want het gezegde ieder pondje gaat door het mondje geldt nog altijd.

Er zijn er nog heel veel die daar blijkbaar nog nooit van gehoord hebben.

December 2013

Jaarlijkse onderzoeken

Tussen kerst en nieuwjaar kreeg ik weer de uitslagen van mijn jaarlijkse onderzoeken.

Dat blijft natuurlijk altijd enigszins spannend. Toch weet je voor jezelf meestal wel voor een groot stuk hoe er de vlag bij hangt.

Ook ditmaal waren de uitslagen alleen maar positief. Altijd verheugend om te horen.

Nu mag ik van mezelf zeggen dat ik er mijn best voor doe. Ik ben zuinig wat ik negen jaar geleden gekregen heb: een goede gezondheid.

Ik ben ook vast van plan om minimaal 85 in goede gezondheid te worden. Dat gaat niet vanzelf, bij niemand. Een heleboel denken daar blijkbaar anders over. Moeten ze zelf weten. Is ook een keuze….

prof conraads 003

23 december 201

       Professor Conraads overleden 

Op 12 december is professor Conraads op 50 jarige leeftijd overleden.

Hoe oneerlijk kan de wereld zijn.

Het was ‘mijn’ professor in het UZA. Een van de beste artsen die ik ooit ontmoet heb.

Dat gold in velerlei opzichten. Als hoofd van het transplantatieteam in het Antwerpse ziekenhuis was ze op haar gebied een wereldberoemde autoriteit. Daarnaast was ze zeer toegankelijk en had oog en oor voor wat jou als patiënt overkwam.

Tien jaar lang was ik patiënt bij haar. Tot januari 2013 toen ze getroffen werd door slokdarmkanker. Daar kwam later maagkanker bij.

 Afgelopen zaterdag 21 december is ze onder grote belangstelling gecremeerd.

Oktober 2013

Broodbuik

Er komt het laatste jaar steeds meer publiciteit over gezond eten. Het wordt tijd ook want de welvaartsziektes rijzen de pan uit. Denk aan hart- en vaatziektes (alleen al meer dan 1 miljoen patiënten in Nederland), kanker en bijvoorbeeld diabetes.

Aan de basis van veel van deze ziektes ligt ons leefpatroon. Verkeerde voeding is daarbij een van de hoofdzaken.

Steeds meer wetenschappers en artsen hebben grote vraagtekens bij tarwe en tarweproducten. Ik ben nu een boek aan het lezen: broodbuik. Daarin wordt onomwonden (trouwens net als in de voedselzandloper) beweerd dat tarwe zeer slecht is voor onze gezondheid. Gevolg onder meer is de bierbuik (of bzo u wilt broodbuik), die zo zichtbaar aanwezig is bij vooral veel mannen. En zeg nu zelf: dat ziet er toch niet uit!

 bierbuik2

 

13 oktober 2013 Mondgezondheid zeer belangrijk

De mond blijft onbenut als signaalfunctie voor de algehele gezondheid. Mensen krijgen aandoeningen die te voorkomen zijn en de zorgkosten lopen daardoor onnodig hoog op. Dit stelt Rob Barnasconi, voorzitter van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT).
In de mond worden veel aandoeningen als eerste zichtbaar, bijvoorbeeld in de vorm van pijnklachten, wondjes, ontstekingen of schimmel. Omgekeerd kunnen aandoeningen in de mond -via bacteriën die in de bloedbaan terechtkomen- allerlei ziektes veroorzaken zoals hart- en vaatziekten. Bij zwangere vrouwen kunnen tandvleesontstekingen vroeggeboorten veroorzaken. Doordat het belang van de mondgezondheid voor de algehele gezondheid wordt onderschat, zijn de kosten voor de samenleving onnodig hoog.

Ik weet nog dat in 1987 er even sprake van was dat al mijn tanden getrokken moesten gaan worden vanwege de aankomende klepoperatie. Ook nu wordt bij de jaarlijkse onderzoeken in Antwerpen de mond aan een nauwgezette inspectiebeurt onderworpen.

 

12 september 2013  Dolomieten

De tweede week van de vakantie op naar Noord-Italië. Dat betekende even door Oostenrijk rijden om via de Brennerpas Italië binnen te rijden. De Brennerpas? Wat een catastrofe! Na de tol moest het verkeer van zeven rijen breed naar twee banen. Dat was zo’n beetje het recht van de sterkste.

We hadden een appartement gehuurd in Castelrotto, 20 kilometer boven Bolzano.

Een week lang hoofdzakelijk in het hooggebergte gewandeld. Fantastisch gebied. Onder andere twee dagen eerst naar een hoge pas gereden, de Sella joch op 2100 meter, om vandaar nog hoger te kunnen wandelen. Een geweldige ervaring, dat alles onder uitstekende weersomstandigheden. We hebben er tochten gemaakt van zeven uur.  Rugzak met proviand en drinken mee en dan klimmen, klauteren, dalen, stijgen, zweten.  Hoe nietig is de mens in een dergelijke omgeving.  En zeg nu zelf: niet slecht dergelijke ondernemingen voor een hartgetransplanteerde. Dat realiseer ik me maar al te goed….

IMG_1892 IMG_1948 IMG_1952 IMG_1972 IMG_2022 IMG_2028 IMG_2041 IMG_2049

september 2013: de Voedselzandloper

De laatste tijd verdiep ik me nogal in alles wat met voeding te maken heeft. Voeding is voor ons welbevinden veel belangrijker dan wordt aangenomen. We eten er maar op los en daar is heel veel bij wat allesbehalve goed is voor mensen. Gevoed door een meedogenloze commercie, die bijvoorbeeld nog altijd beweert dat melk goed is voor elk. Gevolg is een tsunami aan overgewicht en veel zogenaamde welvaartsziekten.

De laatste tijd verschijnen er steeds meer berichten over het belang van voeding. Zo las ik in  afgelopen weken het boek De voedselzandloper  van de Belgische arts Chris Verburgh. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten legt hij genadeloos bloot waar het met onze voeding aan schort en wat dat voor catastrofale gevolgen dat voor onze gezondheid heeft.

De hedendaagse gezondheidszorg houdt zich volgens hem alleen maar bezig met symptoombestrijding. De oplossing voor de onbetaalbaar wordende gezondheidszorg ligt hem in gezonder eten en leven. Wie om zich heen kijkt in een drukke winkelstraat of bij evenementen ziet de schade die ongezonde leefstijl tot gevolg heeft. En wie het boek van Chris Verburgh leest, zal gegarandeerd anders gaan leven. Gezonder!

4 september Romantische strasse

IMG_1779 IMG_1780 IMG_1781 IMG_1785 IMG_1793 IMG_1802 IMG_1817 IMG_1832 IMG_185631 augustus 2013

Indrukmakende kerken
Indrukmakende kerken

Ieder jaar met onze vakantie trekken we het liefst naar de Bergen. Afgelopen jaren waren we verschillende keren in de Franse Alpen en in de Pyreneeën. Hoe hoger hoe interessanter we het vinden. Dit jaar verlegden we als onze koers richting Noord-Italië, naar de Dolomieten. Op weg ernaartoe  zouden we echter een weekje Zuid-Duitsland doen. Daar is een traject dat  van Würzburg naar Füssen tegen de Oostenrijke grens loopt. De Romantische Strasse heet het. Een streek boordevol mooie stadjes, natuurschoon, kastelen, kerken etc. We waren begonnen in Rothenburg ob der Tauber, een schitterend stadje als in een sprookje. Onder meer bezochten we het slot Neuschwangstein in de buurt van Füssen, Duistland meest populaire attractie met 1,4 miljoen bezoekers per jaar. Dit stukje Duitsland was een openbaring en een aanrader van jewelste. En wat voor ons Nederlanders ook een plus is: waar kun je een prima hoofdgerecht krijgen voor 10 euro?

22 juli 2013: maandblad Plus.

Of ik me wilde laten interviewen voor het maandblad Plus. Daarover belde de Hartstichting me.  Ze zochten iemand wiens leven met het klimmen der jaren een radicale verbetering had ondergaan. Nou, dat mag ik met een gerust hart zeggen. Bij velen is het helaas andersom. Na het interview moest er nog een foto gemaakt worden. Dat zou alleen kunnen op de dag dat we bij onze dochter in Vorden zouden zijn om er op de kleinkinderen te passen.

Dan kwam de fotograaf daar toch gewoon naar toe. Die verscheen zelfs met een visagiste, hoewel mijn vrouw en ik dat natuurlijk niet nodig hebben. Daarna is de foto gemaakt met mij als hardloper (jonge jonge, wat ben ik sportief) en Nelly met de twee kleinkinderen op de fiets naast me. Ze kon me redelijk bijhouden. De fotografe dan bedoel ik…

HV-plus-ad036

6 juli 2013 Goede doelen

DSCF2765De Goede doelen maken in deze zogenaamde crisis ook wat moeilijkere tijden door. Mensen houden de hand op de knip en dat gaat ten koste van hun goedgeefsheid. Niettemin zijn er diverse doelen die weinig te klagen hebben. De Hartstichting wist afgelopen jaar nog bijna zes procent te plussen. Mensen realiseren zich wellicht dat als de motor uitvalt er weinig meer van centen blijft te genieten.

Onbetwiste topper is KWF kankerbestrijding. Die haalde in 2012 liefst 132 miljoen op. Niet allen met Alpe d’Huzes. Zo liep ik enkele weken geleden de Durea Pink ribbon wandeltocht mee. Pink ribbon oftewel het roze lint is een internationaal symbool dat betrokkenheid bij borstkanker uit moet drukken. Deze wandeltocht werd al voor het zesde jaar georganiseerd door Durea, een bedrijf uit het Brabantse Drunen dat damesschoenen produceert.

Voor mijn vrouw en ik (zie foto) was het een makkie. Slechts 15 kilometer. Dat is natuurlijk met twee vingers in de neus zal ik maar zeggen. In totaal een kleine 2500 deelnemers deden mee Das mooi, want het hele inschrijfgeld (10 euro per deelnemer) gaat naar de stichting tegen kanker. Met nog allerlei andere bedragen werd er die dag ruim 30.000 euro opgehaald. Chapeau!!

22 juni 2013 Willem 2 en mijn neef

Ik volg het vooral Nederlandse voetbal behoorlijk intensief. Vraag het maar aan mijn vrouw… Willem II uit Tilburg is een van de clubs waar ik supporter van ben. Ja, ik weet het: we zitten in zwaar weer. Gedegradeerd, veel schuld.

Als het aan mijn petekind Berry ligt, gaat dat echter veranderen. Die werd tot verbazing van de hele familie, afgelopen week benoemd tot directeur van Willem II. Een totaal onverwachte stap want hij was koud twee jaar directeur bij Van Lanschot bankiers.

‘Berry directeur bij WillemII. Geen grap!’ Dat sms-bericht kregen we woensdagmorgen.

Niet alleen totaal onverwachts, maar het is ook een gedurfde stap. De veiligheid van de bankwereld naar de onzekerheid en hectiek van de voetbalwereld. Het zal heel wat stuurmanskunst vergen om alle partijen te vriend te houden. En die zijn er veel die mee willen praten: gemeente, sponsoren, raad van commissarissen, spelers, supporters. Maar het is onze neef wel toevertrouwd.

Van Gaal zou in zo’n geval zeggen: ‘Dat heeft mijn petekind eigenlijk aan mij te danken. Alle energie die ik erin gestopt heb, komt er nu uit.’ Ik zeg zoiets niet, hoewel Van Gaal wel gelijk heeft natuurlijk…..

21 juni 2013 Moezel

De Moezel in Duitsland. Het was een jaar of twintig geleden dat we in dat gebied wel eens een paar dagen vertoefd hadden. Afgelopen dagen zijn we er terug geweest, in de buurt van Koblenz. Om te wandelen, zo’n dag of vier. Prima gebied daarvoor, prachtige en pünktlich uitgezette wandelingen. Voor elk wat wils: van licht tot heel pittig.

Hoewel mijn vrouw en ik dat laatste type niet schuwen, hebben we er deze keer niet voor gekozen. De reden? Extreme hitte! Tot 37 graden. De mussen rolden van het dak, zo warm was het, zou mijn vader zeggen.

We hebben niettemin enkele tochten gemaakt. Zoveel mogelijk door het bos. Dus niet altijd. Dan was het shirt in korte tijd drijfnat.

Afijn, donderdagmorgen was het afgelopen met de pret. Zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dat zou de hele dag gaan duren. In zo’n geval is ons motto: inpakken en wegwezen.

Het is weer goed toeven thuis.

vakantie-duitsland-moezelfoto_moezeldal_bij__cochem_groot

29 mei 2013 Controle ziekenhuis

Iedere zes weken rij ik naar ‘mijn’ ziekenhuis in Antwerpen. De ene keer is het om alleen maar bloed te laten nemen (te laten trekken zeggen onze zuiderburen). Dat is noodzakelijk om te kunnen bepalen of de bloedspiegel van de medicatie tegen afstoting veranderd moet worden. Ik moet namelijk niet meer medicatie nemen dan noodzakelijk is, want hoe meer medicatie ik slik, hoe minder mijn weerstand wordt. Dat is namelijk het doel van deze medicijnen: de weerstand van ons lichaam verlagen, zodat het hart niet wordt afgestoten. Het lichaam blijft het nieuwe hart immers zien als een lichaamsvreemd orgaan en probeert het buiten de deur te werken.  Door die lagere weerstand lopen we daarom eerder een ziekte op. Nu is verkoudheid vrij onschuldig, maar een mens kan nog heel andere en minder onschuldige ziekten krijgen. Daarom dienen we altijd gedisciplineerd te zijn met een heleboel dingen zoals eten, hygiëne etc. De andere keer krijg ik er nog wat onderzoeken bij. Dat is een echo van het hart, een röntgenfoto van de borstkas, een hartfilm en een gesprek met de arts. Gelukkig was alles weer prima in orde.

Zonder file overbrug ik de afstand in een dik uur. Maar die files hè. Dan probeer ik niet onrustig te worden van het feit dat ik te laat dreig te komen. Helaas, dat lukt niet altijd…… Ik ben ook maar een mens.

29 april 2013 Vitamine D

Mensen met een vitamine D tekort lopen een hoger risico op hart- en vaatziekten en een vroegtijdige dood. Dat toont een nieuw onderzoek van de University of Copenhagen aan.

Vitamine D tekort wordt van oudsher met een slechte gezondheid van de botten in verband gebracht. Maar nu blijkt uit de resultaten van diverse bevolkingsonderzoeken dat een gebrek aan vitamine D ook gekoppeld is aan een duidelijk hoger risico op hart- en vaatziekten.

´Een verklaring kan zijn dat een vitamine D tekort direct leidt tot hart- en vaatziekten en een vroegtijdige dood. Echter, het is ook mogelijk dat een vitamine D tekort een bewijs is van een slechte gezondheid in het algemeen.’

Volgens de onderzoekers is de zon de goedkoopste en makkelijkste manier om voldoende vitamine D binnen te krijgen. Volgens de onderzoeker is er voldoende bewijs dat de zon goed is, maar hij benadrukt dat je verbranding moet zien te voorkomen.

zon

 

18 maart 2013 Kieviten

Een week geleden vond ik het tijd worden weer eens naar de weidevogelgroep te gaan. Het was nog koud,maar ik was al drie weken niet geweest. Ik heb het geweten. Een forse verkoudheid werd mijn deel. Die verkoudheid werd steeds heviger en het hoesten nam hand over hand toe.  De longen uit mijn lijf. Omdat ik de 12e toch in Antwerpen kwam vanwege mijn periodieke bloedcontrole, werd daar meteen het hele arsenaal aan onderzoeken in werking gesteld. Extra bloedonderzoek, een röntgenfoto, onderzoek door de arts. Gevolg: opnieuw antibiotica en dat anderhalve maand geleden ook al. Ik baal als een stekker, maar nu een dag later is de situatie al een stuk verbeterd.

Voorlopig geen weidevogelgroepdeelname. Ze bekijken het maar die kieviten. Als ze met dit weer met hun kont op de kouwe grond gaan zitten, moeten ze zelf weten, maar dat moeten ze niet van mij verlangen dat ik een stok bij hun nest kom zetten.

16 april 2013 Schandalig

Bij mijn bezoek aan het ziekenhuis in Antwerpen enkele dagen geleden trof ik er een Nederlander die anderhalf jaar geleden getransplanteerd was. Net als ik was hij onder behandeling geweest in het universiteitsziekenhuis in Maastricht. Hij kreeg er de boodschap dat hij leed aan terminaal hartfalen en dat er niks meer aan te doen was.  De artsen informeerden voor een harttransplantatie maar omdat hij 65 jaar was, kwam hij niet in aanmerking. Hij was te oud. Zijn doodvonnis was getekend en hem werd geadviseerd om zo snel mogelijk te zorgen dat zijn testament in orde was.

Een jaar later ontdekte hij bij toeval dat er toch verschillen waren in de eurotransplantlanden en dat die leeftijdsgrens niet overal hetzelfde bleek. Hij kreeg de tip o eens in het UZA in Antwerpen te informeren.

Nu is hij daar getransplanteerd en het gaat goed met hem. Hij is verbijsterd dat in Maastricht hem niet op deze mogelijkheid werd gewezen. Ze weten daar van de Antwerpse route want ik was bij dezelfde arts en daar kreeg ik na mijn transplantatie een gelukwens van. En waarom ze toch niet mensen waarschuwen en ze dood laten gaan? Is dit conform de eed die artsen afleggen?

De arts in Maastricht luisterde alleen, maar reageerde niet, zei mijn medegetransplanteerde over de ontmoeting daar  Ik vind het misdadig.  Bedroevend, nee, misdadig is het.

1 april 2013 Peerkepad

Het deed ons, mijn vrouw en mij, goed zondag weer op pad te kunnen. Wij behoren namelijk tot de categorie wandelaars. Samen fietsen? Nee, dat is niet aan ons besteed, nog geen vijf keer per jaar.

Op dit moment zijn we bezig met het Peerkepad te lopen. Dat is  een beschreven lange afstandswandeling van Tilburg naar Wittem in zuid-Limburg. Van een zalige naar een heilige, is de ondertitel. Peerke Donders werd zalig verklaard omdat hij zich levenslang verbond met melaatsen. Gerardus Majela was een arme Italiaan, die zich eveneens belangeloos inzette voor kansarmen.

We zitten nu een heel stuk onder Eindhoven in België in de buurt van Bree. Zondag hebben we daar zo’n 18 kilometer van het traject afgelegd. Onder meer kwamen we bij een prachtig stukje natuur met een groot ven waar ontelbare watervogels al volop met het voorjaar bezig waren. Dat was het overigens nog niet, want het was buiten de bossen nog behoorlijk koud.

In een pleisterplaats konden we weer genieten van die typische Belgische humor. Boven een urinoir was met grote letters op tegels de volgende spreuk aangebracht:

As ge niet mikken kan, ga dan toch zitten man. Ik heb het er staand goed vanaf gebracht.

 11 maart 2013 Mindfullness

Nog één les en ik heb er mijn cursus mindfulness opzitten. De nieuwe mode wordt wel eens laatdunkend gezegd, maar absoluut een vorm van meditatie, die het gaat maken. Deze meditatievorm is afkomstig uit het boeddhisme en aan onze westerse leefwereld aangepast. Essentie is dat we in onze jachtige wereld vergeten te genieten van de dagelijkse dingen om ons heen. We zijn voortdurend in gedachten bezig met alweer het volgende. We leven vanuit ons verstand en niet vanuit ons gevoel. Dat geeft daarom alleen maar stress. Momenteel ben ik er tweemaal daags heel bewust mee bezig. Nee, niet met mijn benen in mijn nek, maar gewoon vanuit een makkelijke stoel.

8 maart 2013. Verkoudheid

Een forse verkoudheid. In de tocht gezeten. Achteraf heel duidelijk waar ik het gehaald had. Op 22 februari hadden ze me te pakken. Ik baalde als een stekker. De hele winter probleemloos doorgekomen – een ongekende luxe voor me – en dan nu dit. Aanvankelijk hoesten, proesten en niezen, daarna koorts. Mijn behandelaars in Antwerpen stuurden me naar de huisarts. Na een longfoto kreeg ik antibiotica. Helaas, maar het was niet anders. De volgende dag was de koorts weg. Geloof het of niet: een week later was ik helemaal schoon. Terwijl ik er andere jaren meestal een week of vijf zoet mee was. De remedie nu? Mijn infrarood sauna! Dagelijks erin geweest.

interline-infraroodcabine-deluxe-90

Volgens wetenschappelijk onderzoek loop je 40 procent minder kans om verkouden te worden. En als je hebt hebt, dan ben je er zo vanaf… Dat blijkt nu. Vanwege de foto was ik wel helemaal links in het hoekje gekropen. Niettemin: een prima investering!

1 maart 2013. Nieuwe website

Het heeft lang geduurd, voordat dit ei van deze nieuwe website gelegd is. En wat heeft het een hoop energie gekost, maar ik ben er niet ontevreden over. De aanleiding was overigens minder florissant. Noodgedwongen heb ik afscheid moeten nemen van mijn vorige webmaster, die vorig jaar vanwege ernstige gezondheidsproblemen is moeten afhaken., Belangeloos heeft hij acht jaar de site bijgehouden. Dank je wel T. en sterkte!

Jeroen heeft de opzet gemaakt, ikzelf heb de site verder gevuld. Dat kan ik nu zelf en dat is prettig.  Geregeld zal ik weer mijn dagboek aanvullen om te laten zien wat ik dankzij mijn overleden donor allemaal weer kan en doe. Dat het u mag inspireren:

– om donor te worden
– om moed te houden als u eenzelfde klus moet ondergaan.

Nog geen reacties geplaatst.

Geef een reactie