Ex-voorlichter Hartstichting

HV-plus-ad036

 

Op 31 oktober 2018 na ongeveer 50 jaar stopte de Hartstichting met het op locatie geven van voorlichtingspresentaties. Volgens de Hartstichting is deze persoonlijke vorm niet meer van deze tijd want mensen kunnen via internet en social media hun informatie ophalen, als ze daar behoefte aan hebben(?). Van de vijf freelance voorlichters, waar ik er een van ben, werd het contract daarom niet meer verlengd.

10 jaar voorlichter.

Omdat ik nog steeds veel aanvragen krijg voor deze vorm van voorlichting en er nog duidelijk behoefte aan is, ga ik op persoonlijke titel verder met het geven van deze presentaties over alle aspecten rond het hart. De informatie en kennis die ik in 10 jaar na meer dan 400 presentaties heb opgebouwd, is per 1 november natuurlijk niet verdwenen.

Mijn mailadres bij de Hartstichting a.vangool@hartstichting.nl vervalt echter per  1 november 2018, mijn nieuwe mailadres wordt advangool@kabelfoon.nl. Overigens is deze nu al te gebruiken. 

Deze voorlichtingsbijeenkomsten  zijn met name bedoeld om u inzicht te geven:

a. in allerlei aspecten van het hart en van de bekende hartziekten zoals hartinfarct, beroerte, hartritmestoornissen, hartstilstand etc.

b. u te motiveren dat een gezonde leefstijl veel hartellende kan voorkomen.

80 procent van de 1 miljoen hartpatiënten in Nederland had immers door een betere leefstijl hun hartprobleem kunnen voorkomen of kunnen uitstellen!

c. u middels mijn eigen harttransplantatie laten zien wat de ongekende mogelijkheden zijn van de hedendaagse cardiologie.

Zie de recensies en reacties op mijn eerdere presentaties.

 

DSC_0238 groningen4

Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn geschikt voor:

ouderverenigingen, ehbo- verenigingen, vrouwenverenigingen, sportverenigingen, bedrijven, ouderenverenigingen, scholen, opleidingen voor verpleegkundigen etc. etc. Kortom voor iedereen die het hart belangrijk vindt!

U kunt een lezing aanvragen via:  advangool@kabelfoon.nl

Heeft u nog vragen over de voorlichtingsbijeenkomsten? Bel dan met Ad van Gool, 013 5052407

Enkele wetenswaardigheden van het hart:

1. het slaat 100.000 keer op een dag, 36,5 miljoen keer per jaar, 3 miljard keer in een gemiddeld mensenleven

2. het pompt 300 liter bloed per uur rond, dat is in zeven dagen twee tankwagens vol.

3. het bloed stroomt in rust door de aderen met 11 km per uur

4. Alle aders en haarvaten bij elkaar hebben een lengte van 100.000 kilometer.

5. Het hart van een topsporter kan in plaats van 5 liter per minuut soms wel 25 liter per minuut rondpompen.

6. Acht van de tien hartpatiënten zouden door een betere leefstijl hun probleem kunnen voorkomen of kunnen uitstellen.