Voorlichting over het hart.

HV-plus-ad036

Op 31 oktober 2018 na ongeveer 50 jaar stopte de Hartstichting met het op locatie geven van voorlichtingspresentaties. Van de vijf freelance voorlichters, waar ik er een van ben, werd het contract daarom niet meer verlengd.

15 jaar voorlichter.

Omdat ik nog steeds veel aanvragen krijg voor deze vorm van voorlichting en er nog duidelijk behoefte aan is, ben ik op persoonlijke titel verder gegaan met het geven van deze presentaties over alle aspecten rond het hart. De informatie en kennis die ik in die jaren na meer dan 400 presentaties heb opgebouwd, is natuurlijk niet zomaar verdwenen.

DSC_0238 groningen4

Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn geschikt voor:

ouderverenigingen, ehbo- verenigingen, vrouwenverenigingen, sportverenigingen, bedrijven, ouderenverenigingen, scholen, opleidingen voor verpleegkundigen etc. 

U kunt een lezing aanvragen via:  advangool@kabelfoon.nl

Voor info: 013 5052407 of 06 45610971

Enkele wetenswaardigheden van het hart:

1. het slaat 100.000 keer op een dag, 36,5 miljoen keer per jaar, 3 miljard keer in een gemiddeld mensenleven

2. het pompt 300 liter bloed per uur rond, dat is in zeven dagen twee tankwagens vol.

3. het bloed stroomt in rust door de aderen met 11 km per uur

4. Alle aders en haarvaten bij elkaar hebben een lengte van 100.000 kilometer.

5. Het hart van een topsporter kan in plaats van 5 liter per minuut soms wel 25 liter per minuut rondpompen.

6. Acht van de tien hartpatiënten zouden door een betere leefstijl hun probleem kunnen voorkomen of kunnen uitstellen.